De gemeenteraad van Zwijndrecht zoekt twee voorzitters

De gemeenteraad van Zwijndrecht is op zoek naar twee voorzitters voor zijn vergaderingen. Bent u een natuurlijke voorzitter en heeft u gevoel bij de lokale politiek? Dan nodigt de gemeenteraad u van harte uit om te solliciteren.

De gemeenteraad van Zwijndrecht vergadert op dinsdagavond in het gemeentehuis. Vergaderingen van de gemeenteraad gaan over alle zaken waar de gemeenteraad iets van mag en/of moet vinden.

Om deze vergaderingen die informerend en/of opiniërend zijn goed te laten verlopen, is de gemeenteraad op zoek naar twee externe voorzitter(s).

Als voorzitter heeft u de volgende taken:

  • structureren van het overleg;
  • bewaken van processen en procedures (regelgeving);
  • bevorderen van het debat (en besluitvorming) over de voorliggende stukken;
  • mondeling samenvatten van afspraken tijdens de vergadering

As voorzitter bent u onafhankelijk een verbinder en van onberispelijk gedrag. U woont in de gemeente Zwijndrecht en bent tenminste 18 jaar oud. Uiteraard heeft u affiniteit met de lokale politiek. Ervaring met het voorzitten van vergaderingen is een pré!

De voorzitter(s) wordt tijdens de vergaderingen bijgestaan door een raadsgriffier die de voorbereidingen organiseert en de verslaglegging organiseert.

U ontvangt als voorzitter een vergoeding van 250 euro per maand. U bent 2 tot 3 keer (dinsdag)avonden per maand beschikbaar voor het voorzitterschap. De gemeenteraad vergadert in de regel niet tijdens schoolvakanties. De aanstelling geldt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 (met een proeftijd van 1 jaar).

Solliciteren kan tot en met vrijdag 14 september 2018. Mail een korte motivatiebrief (met CV) naar Y.grit@zwijndrecht.nl.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met onze griffier Noor Kanters 0620736961.