De gemeenteraad op 10 november over de begroting 2021: Zwijndrecht blijft investeren in projecten en samenleving

Volg via video live

Dinsdag 10 november 2020 behandelt de raad de begroting 2021. Het college biedt een sluitende begroting aan de raad aan voor de komende twee jaren. Evenals vorig jaar is de uitdaging erg groot om de ambities van het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht te financieren. De kosten (in het bijzonder in het Sociaal domein) stijgen ook het komend jaar fors.

Het deel van de begroting dat de gemeente zelf kan beïnvloeden is klein en zoals in het hele land zorgt de corona crisis voor extra onzekerheden. De gemeente heeft er voor gekozen de groei van het tekort in beeld te brengen maar wel zelf op te vangen. Dit kan met de opbrengsten van de verkoop van de Eneco aandelen. De begroting is daarmee sluitend, maar juichen doen we zeker niet. Voor de lange termijn zijn de financiële problemen niet opgelost. We moeten blijven nadenken hoe we onze financiële positie kunnen verbeteren.

De gemeenteraad bespreekt de begroting 2021 op dinsdag 10 november vanaf 14.00 uur. De vergadering is openbaar De meest actuele agenda en de conceptbegroting zijn te lezen op www.raadzwijndrecht.nl kies voor Vergaderingen, vergaderdatum 10 november. Op deze website vindt u ook de video live link om de vergadering rechtstreeks live te volgen.

[foto: gemeenteraad archieffoto]

Inspreken

Tijdens de behadeling van de begroting kunt ook inspreken. Dit gebeurt in de corona tijd digitaal via Teams van uit huis Als  u wilt inspreken meld dit 4 uur vóór de vergadering bij de griffie. Het inspreekmoment staat  om 14.00 uur op de agenda.  U krijgt maximaal 5 minuten spreekrecht. Mail griffie@zwijndrecht.nl

 

 

Agenda politieke markt begroting 10 november

AGENDA CARROUSEL  

Aanvang 14.00 uur

Hybride/ via MSTeams

 1. Opening                                                                                                         
 2. Agenda
 3. Spreekrecht burgers
 4. Begroting 2021 – 2024
 • Eerste  termijn Algemene beschouwingen

     Aankondiging moties, amendementen

30 minuten schorsing

 • Reactie in eerste termijn van college zijde
 1. Sluiting vergadering                                                                      17.30 uur

 

 

AGENDA RAADSVERGADERING

Aanvang 19.30 uur

Digitaal via MS Teams   

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Begroting 2021-2024

          Tweede termijn algemene beschouwingen

 • Reacties op de inbreng incl. moties en amendementen van alle politiek partijen en de beantwoording van het college en onderling debat

Schorsing

 • Reactie in tweede termijn college

  Schorsing

 1. Besluitvorming begroting 2021-2024
 • Amendement(en)
 • Begroting 2021-2024
 • Motie(s)
 1. Besluitvorming belastingverordeningen

            4 a.  Verordening heffing en invordering OZB

            4 b.  Verordening Reinigingsrecht

            4 c. Verordening Marktgeld

 4 d. Heffingsverordening begraafplaats

 4 e. Verordening Afvalstoffenheffing

 4 f. Verordening Rioolheffing

 4 g. Verordening Hondenbelasting

 4 h. Verordening Precario

 4 i.  Verordening leges

 1. Besluitenlijst van 27 oktober 2020
 2. Sluiting

                     

 

Vergadering bijwonen
De begrotingsraad is openbaar. U bent van harte welkom deze vergadering digitaal bij te wonen. Indien u wilt inspreken, meld dit minimaal vier uur vóór de vergadering bij de griffie via e-mail griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14. De meest actuele agenda en de conceptbegroting en het bijwonen via video live kan via onze website www.raadzwijndrecht.nl