Carrousel over incidenten Kijfhoek, vacature griffier en Kadernota 2020

Dinsdag 25 juni om 20.00 uur is er een carrousel waarin de gemeenteraad de uitkomsten van het onderzoeksrapport van het Crisislab over Kijfhoek, proces invulling vacature griffier én de Kadernota 2020 bespreekt.

 

Raadzaal

20.00 - 20.55 uur: Uitkomsten rapport Crisislab: De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten van het rapport "Toeval of structureel incidentalisme? Vijf 'incidenten' op Kijfhoek in de zomer van 2018 nader beschouwd". Dit onderzoek heeft plaats gevonden naar aanleiding van de incidenten in de zomer van 2018.   

21.10 - 21.30 uur: Procesvoorstel invulling vacature griffier

21.35 – 22.35 uur: Toelichting bij de Kadernota 2020: Wethouder Tycho Jansen bespreekt op hoofdlijnen de inhoud van de Kadernota 2020. De behandeling van de kadernota zelf vindt plaats op dinsdag 9 juli vanaf 14.00 uur.

 

Vergadering bijwonen

De vergadering van de carrousel is openbaar dus iedereen is van harte welkom. U kunt u ook inspreken. Meld dit vóór de vergadering bij de griffie via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14. Regelmatig de nieuwsbrief van de gemeenteraad: de RaadsFlits toegestuurd krijgen én voor de meest actuele agenda kijk op onze website www.raadzwijndrecht.nl

                                                                                                                                                                                                                               

Volg @raadzwijndrecht.nl  op Twitter                  én                      Volg gemeente Zwijndrecht op Facebook 

 

   [Foto Kijfhoek Beloois]