Bezoek raadsleden aan buitenruimte Winkelcentrum Walburg

 

Zaterdag 10 oktober brachten raadsleden een bezoek aan de buitenruimte van Winkelcentrum Walburg waar nog volop aan gewerkt wordt. Het bezoek van de raadsleden vond plaats op de dag van de duurzaamheid. Nu geen duurzaamheidsmarkt in Walburg, wel veel aandacht van de raadsleden voor de duurzaamheid van dit project.  

Wethouder Jacqueline van Dongen (wethouder duurzaamheid) gaf samen met de projectleider, de klimaatregisseur van de gemeente en het Team van De Kuiper een toelichting over het project onder meer over: het hergebruik van oude materialen, vergruizing van het oude bestratingsmateriaal en de oude betonnen rioolpijpen, de lichtgekleurde paden voor minder  hittestress het – volgend jaar aan te planten – groen en fietsparkeren. De raadsleden waren erg enthousiast over de circulaire aanpak.   

 

Ook was er veel aandacht voor de manier waarop onder de parkeerplaatsen, bij grote hoosbuien water kan worden gebufferd. Actueel thema in Zwijndrecht, er waren dan ook vragen of dit op andere plekken ook kan worden toegepast. Zo toch een stukje ‘dag van de duurzaamheid’, niet binnen maar buiten bij Walburg! 

Bij de afsluiting concludeerden de wethouder en de raadsleden dat het heel goed is om zo’n project ‘van papier naar uitvoering’ te bezoeken en bespreken.