Bezoek raadsleden Zwijndrecht aan Kijfhoek

De gemeenteraad van Zwijndrecht bracht op 10 september een bezoek aan Kijfhoek. ProRail moet beter zicht krijgen op de onderhoudsstaat van de sporen op goederenemplacement Kijfhoek in Zwijndrecht. Prorail heeft een zogenoemde last onder dwangsom ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Prorail is hierover constructief in gesprek met de ILT. Daarnaast liet Prorail weten volop bezig met een verbetertraject. Het zal de komende jaren veel extra inspanningen vergen om de situatie rondom het emplacement Kijfhoek op orde te brengen. Prorail ging hierover in gesprek met de raadsleden. De raadsleden uitten hun zorgen en gaven aan veel belang te hechten aan het verbeteren van de veiligheid op Kijfhoek.