Hoe werkt de raad?

Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers en is daarom de baas in de gemeente. De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente.  De raad in Zwijndrecht bestaat uit 27 raadsleden. De griffie ondersteunt de gemeenteraad.

 

Politieke Markt

De gemeenteraad vergadert in principe op dinsdagavonden in het gemeentehuis. Deze vergaderingen worden in Zwijndrecht Politieke markt  genoemd en zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Deze vergaderingen zijn ook digitaal te volgen. De Politieke markt kan bestaan uit een hamerraad, carrouselvergaderingen en/of  een gemeenteraadsvergadering. Tijdens een hamerraad worden er alleen besluiten genomen en vindt er geen duscussie meer plaats.Tijdens de carrousels verschilt omdat het onderwerp en de samenstelling van de vergadergroep steeds. Er kunnen twee vergaderingen gelijktijdig plaatsvinden. Discussies vinden in deze vergaderingen plaats. Tijdens de raadsvergaderinge vindt debat en besluitvorming plaats over de onderwerpen die (in principe) eerder besproken zijn in de carrousel. 

Oriëntatieavonden en werkbezoeken

Voordat belangrijke onderwerpen besproken worden in de raad kan de raad een oriëntatieavond organiseren. Tijdens een oriëntatieavond laten de raadsleden zich informeren over bepaalde onderwerpen, om zich voor te bereiden op de besluitvorming. Ook deze oriëntatieavonden zijn in principe openbaar en ze vinden plaats in het gemeentehuis of op locatie. Ook gaan de raadsleden regelmatig op werkbezoek. Ze nemen dan zelf een kijkje op locatie, bijvoorbeeld bij een bestemmingplanwijziging, op een school, bij een bedrijf, of in de wijken. 

De rol van de raadsleden

Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert. De gemeenteraad maakt de begroting en controleert het financiële jaarverslag van de gemeente. Ieder raadslid is een volksvertegenwoordiger. Om deze rol goed te kunnen uitoefenen is goed contact met de inwoners heel belangrijk.

De rol van de burgemeester en van de wethouders

De burgemeester is voorzitter van de raad en het college.  De wethouders worden door de raad benoemd en zijn geen lid van de gemeenteraad en stemmen dus niet mee over hun eigen voorstellen. De burgemeester en wethouders vormen samen het college, dit is het dagelijks bestuur van de gemeente.

 

Vergaderen in corona tijd

N.B. Tijdens de coronatijd kan de normale vergadercyclus afwijken en wordt er aangepast vergaderd. Bij vergaderingen vindt u de actuele agenda's Alle openbare vergaderingen zijn vanuit huis digitaal volgen via een video live verbinding. Wilt u inspreken neem dan contact op met griffie@zwijndrecht.nl