Burgerinitiatief

Wilt u meedenken met de gemeente of heeft u zelf een idee? Maak gebruik van het Burgerinitiatief en leg uw voorstel voor aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad van Zwijndrecht wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van Zwijndrecht. Daarom heeft de raad op 6 december jl. besloten u met het Burgerinitiatief de mogelijkheid te geven om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Gekozen is om de categorie initiatiefgerechtigden uit te breiden door de leeftijd ten opzichte van de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen naar veertien jaar. Op deze wijze kunnen ook jongeren betrokken worden bij de gemeentelijke politiek. U kunt met het burgerinitiatief uw voorstel op de agenda van de raad zetten.

Iedere inwoner van Zwijndrecht die 14 jaar of ouder is kan een burgerinitiatief indienen. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het kan gaan om een idee voor de buurt, de wijk en zelfs de stad. Wilt u nieuwe festiviteiten in Zwijndrecht? Of denkt u aan meer ontmoetingsplekken voor jongeren? Kan Zwijndrecht veiliger en weet u ook hoe? Of een slimmere service en dienstverlening van de gemeente? U mag het zeggen! Leg uw voorstel op tafel met het burgerinitiatief. De raad neemt uiteindelijk een beslissing en laat weten wat er met uw voorstel zal gebeuren.

Meer informatie

In de Verordening Burgerinitiatief Zwijndrecht kunt u de uitgebreide informatie, de voorwaarden en spelregels rustig nalezen. Heeft u vragen? Mail of bel de griffie: griffie@zwijndrecht.nl of 078 - 7703515.