Retail- en horeca

Een duidelijk toekomstperspectief voor ondernemers in Zwijndrecht en Heerjansdam. Dat is het doel waarmee de gemeente werkt aan nieuw beleid voor detailhandel, dienstverlening en horeca. Het perspectief moet bijdragen aan behoud en herstel van een compleet aanbod voor inwoners.

Daarmee werkt de gemeente aan kansen voor ondernemers en ruimte voor werkgelegenheid. De komende weken wordt het concept beleid voorgelegd aan ondernemers in de retail en horeca. Graag ontvangen wij uw reactie hierop.

Waarom nieuw beleid?

Nieuwe trends en ontwikkelingen vragen om actualisatie van het oude beleid. Met het nieuwe beleid willen we versterken door te verbinden. Dit nieuwe beleid integreert, verbreedt en vernieuwt het beleid op het gebied van detailhandel, dienstverlening en horeca. Omdat zij steeds meer met elkaar verweven raken kiezen we in dit beleid voor een integrale benadering. De conceptversie van het nieuwe Retail- en horecabeleid leest u hier.

Inbreng ondernemers als vertrekpunt

De belangrijkste uitgangspunten voor het beleid komen voort uit gesprekken met ondernemers, waarbij mij werd meegegeven: “Aanpakken, visie vormen, doorpakken en uitvoeren”. Door deze gesprekken ben ik ook persoonlijk overtuigd geraakt, dat de gemeente en ondernemers alleen het verschil kunnen maken door zich te verbinden. Maar dit vraagt nieuw en ander beleid. Met dit nieuwe Retail- en horecabeleid geeft de gemeente invulling aan de oproep van ondernemers.

Naast de oproep om de versnippering van vestigingslocaties terug te brengen en de kwaliteit van winkel- en uitgaansgebieden te vergroten, is er vooral gewezen op het belang van het maken van concrete keuzes en het realiseren van de uitvoering. De gemeente bouwt geen winkels en runt geen restaurants, maar kan wel bijdragen aan nieuwe toekomstperspectieven en bundeling van krachten. Door te verbinden versterken we individuele ondernemers en het totale aanbod van retail en horeca.

Wat vindt u van het nieuwe (concept) Retail- en horeca beleid?

Vóór vaststelling van het nieuwe beleid, zijn we benieuwd naar uw mening:

  • Is uw visie op de toekomst door de effecten van de coronacrisis veranderd?
  • Geeft dit nieuwe beleid voldoende toekomstperspectief voor de retail en horeca in Zwijndrecht en Heerjansdam?
  • Geeft het nieuwe beleid u als ondernemer voldoende duidelijkheid voor de toekomst?
  • Wat is nodig om de doelen en ambities waar te maken?

Uw reacties kunnen leiden tot aanpassing of aanscherping van het concept beleid of worden ter kennisname aangeboden aan de raad bij vaststelling van het aangepaste beleid.

Meldt u zich aan voor een online bijeenkomst?

U kunt uw reactie, mening, idee of suggestie delen over het nieuwe concept retail- en horecabeleid samen met andere ondernemers delen op een online bijeenkomst rond:

  • Horeca op donderdag 24 juni 2021 van 10.00 tot 11.30 uur
  • Retail op woensdag 30 juni 2021 van 19.00 tot 20.30 uur

Meld u zich uiterlijk een dag voor de betreffende bijeenkomst aan via onderstaande button of via zwijndrechtonderneemt@zwijndrecht.nl voorzien van naam, bedrijf, telefoonnummer en voor welke sessie u zich aanmeldt. 

Direct aanmelden voor de online bijeenkomst

Op verzoek is binnen de reactietermijn (voor 1 juli 2021) een online bijeenkomst in kleiner verband of met uw branche- of belangenvereniging ook mogelijk. Bij grote belangstelling en bij behoefte aan verdieping over een bepaald onderwerp, organiseren we aanvullende online bijeenkomsten, zodat er voldoende ruimte is om uw inbreng te geven.

Liever op een ander moment of op een andere manier reageren?

U kunt ook reageren op het nieuwe retail- en horecabeleid via een digitaal bericht of tijdens een telefonisch gesprek met een accountmanager of beleidsmaker. Reageren kan tot 1 juli 2021. Mail je reactie op het nieuwe beleid naar e-mailadres: zwijndrechtonderneemt@zwijndrecht.nl of vraag via dit e-mailadres een telefonisch gesprek aan!

Ik wil graag telefonisch contact 

Ik geef mijn ideeën via de mail door