Toekomst bedrijventerreinen Zwijndrecht

Bent u gevestigd op,  of eigenaar van een pand op één van de bedrijventerreinen in Zwijndrecht? Wij nodigen u graag uit om door het invullen van een vragenlijst bij te dragen bedrijventerreinenstrategie van de gemeente Zwijndrecht.

Wat is de bedrijventerreinstrategie?

De bedrijventerreinstrategie wordt onderdeel van de nieuw op te stellen economische strategie. Dat document vormt naast de strategie voor de toekomst een paraplu-plan voor de verschillende beleidsstukken van de gemeente Zwijndrecht rond het economisch thema, zoals het Retail- en Horecabeleid. Het advies- en onderzoeksbureau BRO (Adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu) voert dit onderzoek op dit moment uit in opdracht van de gemeente.

De bedrijventerreinenstrategie heeft als doel om vanuit inzicht in de bestaande situatie een vooruitblik naar de toekomst te maken als het gaat om ruimtegebruik en ruimtebehoefte voor bedrijfsactiviteiten. Met de resultaten krijgen we meer zicht op de ruimtebehoefte op bedrijventerreinen en de knelpunten op het gebied van onder andere bereikbaarheid en arbeidsmarkt. In het onderzoek neemt BRO daarbij ook aspecten mee als de lokale gebondenheid, het maritieme cluster, duurzaamheid en locatiekenmerken.

Hoe doet u mee?

De vragenlijst is verzonden naar alle ondernemers die een bedrijf op een van onze bedrijventerreinen hebben, maar ook naar alle eigenaren.  Mocht u abusievelijk geen vragenlijst hebben ontvangen kunt u hier direct deelnemen of via QR code: 

 

 Uw deelname is waardevol voor het onderzoek. Uiteraard wordt de opgehaalde informatie vertrouwelijk verwerkt en alleen in het kader van dit onderzoek gebruikt.

De enquête kunt u tot en met 24 september 2021 online invullen.