Memo Tegemoetkoming vaste lasten startende horecaondernemer

Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) vroeg Certa Advocaten een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: “CBb”) te beoordelen. Deze zaak ging, kort gezegd, over de afwijzing van Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: “TVL”) door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: “RVO”) voor een startende horecaondernemer. URECA vroeg zich af of deze uitspraak relevant kan zijn voor andere startende horecaondernemers, omdat het gaat over “start van de activiteiten”.

Een interessant memo waarin u de beoordeling leest wat deze uitspraak betekent voor de startende horecaondernemer.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Memo Tegemoetkoming vaste lasten startende horecaondernemer’, 28 februari 2022, pdf, 111kB