Het coronavirus: check hier je regelingen

Bedrijven die omzet mislopen door coronamaatregelen kunnen gebruik maken van regelingen. Veel regelingen zijn inmiddels gesloten. In dit artikel vind je lopende regelingen en gesloten regelingen. De 8e aanvraagperiode Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW6) is van kracht voor de eerste 3 maanden van 2022.

Als je te veel coronasteun ontving kan het zijn dat je een deel moet terugbetalen. Belastingmaatregelen en financierings- en kredietregelingen zijn nog wel (deels) van kracht. Ook is er hulp en advies over ondernemen, omscholing en schulden.

Overzicht (gesloten) regelingen