Private partijen maken zich sterk voor schuldenzorgvrije ondernemers

De Nederlandse economie wordt hard getroffen als gevolg van COVID-19. De schuldenlast voor bedrijven en de problematische schulden van ondernemers nemen toe. Bestaande of beginnende financiële problemen worden vaak te laat gesignaleerd. Ondernemers melden zich te laat, en als ze dat doen, komen ze terecht in een complex en versnipperd schuldhulplandschap.

Tegelijkertijd zullen binnenkort de inkomensondersteunde maatregelen van de overheid en de diverse coulanceregelingen aflopen. Des te urgenter om juist nu aan de bel te trekken. Er is veel hulp beschikbaar, maar het is voor ondernemers lastig het juiste loket te vinden.

Daarom organiseerden we op 21 januari 2021 het goed bezochte webinar “Samen sterk voor een schuldenzorgvrij Nederland”, waarin SchuldenlabNL in samenwerking met onder meer Achmea, Univé, MKB Nederland, InRetail, de Kamer van Koophandel en vele anderen de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers agendeerden. Als fundament hiervoor gebruikten we het door Deloitte opgestelde COVID-19 MKB rapport. Een week daarna organiseerden we in samenwerking met RTLZ een speciaal webinar gericht op het beantwoorden van vragen van ondernemers.

Op dinsdag 11 mei organiseren we om het thema te blijven agenderen het webinar “Private partijen maken zich sterk voor schuldenzorgvrije ondernemers”. Centraal hierin staat wat private partijen doen en kunnen doen om ondernemers te helpen. Vanuit Haags Hoog wordt het webinar uitgezonden van 14:30 tot 15:30 uur via YouTube.

Programma

Blok 1: Ondernemers aan het woord

Blok 2: Probleemschets ondernemers met geldzorgen
Tafelgesprek met: Fred Dukel, gemeente Den Haag | Jacco Vonhof, MKB-Nederland | Martin Suithoff | NSR

Blok 3: Geldfit Zakelijk
Vraaggesprek met: Paul Bakker, Geldfit Zakelijk | Videobijdrage Maarten Edixhoven, Aegon

Blok 4: Over Rood
Vraaggesprek met Pieter van Bergen, Over Rood | Videobijdrage Tjeerd Bosklopper | Nationale-Nederlanden

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar www.schuldenlab.nl of mail naar info@schuldenlab.nl