Baggerwerk Schokhaven

De Schokhaven moet uitgebaggerd worden. Het baggerwerk zit op dit moment nog in de aanbestedingsfase. De werkzaamheden starten vermoedelijk in week 41 en zijn in week 43 weer afgerond.

Wat gaat er gebeuren? 

De werkzaamheden bestaan uit het uitbaggeren van de haven. Het baggeren bestaat uit het op juiste diepte en breedte houden van de haven. Dit is nodig om de doorstroming op peil te houden en te zorgen voor een goede waterkwaliteit voor planten en dieren. Bij de baggerwerkzaamheden wordt een gedeelte van de bodem ongemoeid gelaten om de vissen en waterdieren de kans te geven om te schuilen en zich verder voort te planten. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf waterzijde.  

Hoe lang duren de werkzaamheden? 

Naar verwachting duren de werkzaamheden niet langer dan 2 á 3 weken. Houdt u er echter rekening mee dat de werkzaamheden langer of korter kunnen duren.  

Welke hinder kunt u verwachten? 

U kunt rekenen op verschillende transporten voor het aan- en afvoeren van materieel en materialen. Ook zijn het optreden van geluid en trillingen onlosmakelijk verbonden aan deze werkzaamheden.