Coronavirus en kinderopvang

Op zondag 15 maart besloot het kabinet, in de aanpak van het coronavirus, de scholen en kinderdagverblijven te sluiten. Deze maatregelen gelden tot en met dinsdag 28 april 2020. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers met cruciale beroepen gewoon kunnen blijven werken. Denk aan mensen die werken in de zorg, bij de brandweer of politie. 

Bent u werkzaam in een cruciale beroepsgroep en is het voor u niet mogelijk om zelf de kinderen op te vangen op de dagen dat u werkt? Dan kunt u als ouder/verzorger terecht voor opvang van uw kinderen. In Zwijndrecht werken de scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente nauw samen om er voor te zorgen dat er genoeg locaties zijn waar kinderen kunnen verblijven als de ouders/verzorgers werken. Ook als u een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen of in een vitaal proces, kunt u een beroep doen op de noodopvang.

Opvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of werkzaam in een vitaal proces

Voert in uw gezin één ouder een cruciaal beroep uit? Dan is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als dat niet lukt, kunt u een beroep doen op de kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang) en/of de school. Deze opvang is zonder extra kosten. U kunt dan het volgende doen:

  • Neem contact op met uw school of kinderopvangorganisatie om de mogelijkheden te bespreken.
  • Gaat uw kind nog niet naar de kinderopvang? Benadert u dan zelf een opvangorganisatie. Er zijn verschillende kinderopvangorganisaties in Zwijndrecht die (nood)opvang bieden. Ook kunt u via email contact opnemen met de gemeente.
  • Heeft uw kind milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden)? Dan mag uw kind niet naar de opvang. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Maatregelen voor scholen en kinderopvang

Bent u niet werkzaam in een cruciaal beroep, dan gelden de volgende maatregelen: 

  • Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht vanaf maandag 16 maart tot en met dinsdag 28 april. Het gaat om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Docenten organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten. Eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo hebben daarbij prioriteit.

Wij volgen samen met de scholen en kinderopvangorganisaties in Zwijndrecht de landelijke richtlijnen. Stem alleen af met de school of kinderopvangorganisatie als u werkzaam bent in een cruciale beroepsgroep. We kunnen ons voorstellen dat het lastig kan zijn om uw kinderen thuis op te vangen, ook als u niet werkzaam bent in een cruciaal beroep. Kijk dan eens op Zwijndrechtvoorelkaar. Deze website brengt inwoners van Zwijndrecht die hulp nodig hebben of hulp bieden met elkaar in contact. 

Op de website van de rijksoverheid vindt u veel informatie, vragen en antwoorden over de sluiting van scholen en de sluiting van kinderdagverblijven.

Kosten kinderopvang

De rijksoverheid heeft besloten dat alle ouders/verzorgers de kinderopvangkosten van de periode 16 maart tot en met 28 april terug ontvangen. Het is wel belangrijk om de factuur te betalen die u van de kinderopvangorganisatie krijgt. U krijgt het geld op een later moment terug via de kinderopvangorganisatie. Meer over kosten kinderopvang leest u op de website van de Rijksoverheid

Vragen

Heeft u vragen over de opvang van uw kind? Neem dan contact met ons op via: noodopvang@zwijndrecht.nl.

Schematische weergave noodopvang kinderen coronavirus