Huisnummer aanvragen

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in een goede adressering van woningen, panden en andere objecten. Wanneer er bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente nieuwe straten worden aangelegd, worden daarvoor straatnamen vastgesteld.

Hoe vraag ik een (extra) huisnummer aan?

U vraagt een (extra) huisnummer uitsluitend schriftelijk aan bij:

Gemeente Zwijndrecht
T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Kosten

De kosten kunt u vinden in de legesverordening, onder 'Vastgoedinformatie' (Hoofdstuk 1.8).

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl

Meenemen

Bij uw schriftelijke aanvraag geeft u de volgende gegevens door:

  • De plaats waar het (extra) huisnummer nodig is (adres, kadastrale aanduiding, situatietekening en plattegronden).
  • Uw motivatie waarom het (extra) huisnummer nodig is.
  • Indien van toepassing: een verklaring waaruit blijkt dat het gebouw of object niet wordt of zou moeten worden verbouwd.