Briefadres aanvragen

Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. De persoon waarbij u briefadres heeft, zorgt ervoor dat uw post bij u komt. U mag in bijzondere situaties een briefadres kiezen:

 • u woont/verblijft in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
 • u woont/verblijft in een instelling voor maatschappelijke opvang
 • u verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis)
 • u verblijft kort in het buitenland en heeft geen woonadres in Nederland
 • u heeft een varend beroep

Op een postbusnummer kunt u geen briefadres krijgen.

Regelen

 • als u in een instelling woont, kunt u bij de instelling vragen of u ingeschreven mag staan op een briefadres. Zij helpen u ook om uw verhuizing door te geven of een briefadres aan te vragen.
 • vul het aanvraagformulier briefadres (pdf, 103 kB) in en stuur dit met bijlagen naar Gemeente Zwijndrecht, Afdeling Gemeentewinkel, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.
 • persoonlijk aan de balie van de gemeente. Maak een afspraak of bel 14 078.

Kosten

Gratis.

Afhandeling

De gemeente verwerkt uw aanvraag briefadres binnen 5 werkdagen. Uw aanvraag moet dan wel compleet zijn en onder een bijzondere situatie vallen.

Meenemen
 • geldig identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs hoofdbewoner
 • het aanvraagformulier briefadres (pdf, 103 kB) dat is ingevuld en ondertekend door aanvrager en briefadresgever. Als u met meerdere personen bent, vult elk persoon een eigen aanvraagformulier in.