Meldpunt Wmo en Jeugd voor mensen die vastlopen in de zorg

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten hebben meer taken gekregen bij het ondersteunen van inwoners en doen er alles aan om dat goed te laten verlopen. Vanuit de gemeente Zwijndrecht kunt u voor informatie en advies over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdhulp op meerdere plekken terecht.

Wat als u vastloopt in de zorg?

Ondanks de voorzieningen die er in Zwijndrecht zijn kan het voorkomen dat u problemen ondervindt met de gemeente, een hulpverlener of instelling. Indien dit zo is kunt u in eerste instantie contact opnemen met de desbetreffende organisatie en samen de klachtenprocedure doorlopen.
Mocht u alsnog niet geholpen zijn of er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met het onafhankelijke meldpunt WMO en Jeugd Zwijndrecht.

Wanneer benadert u het meldpunt WMO en Jeugd?

U heeft bijvoorbeeld een aanvraag gedaan voor begeleiding thuis, huishoudelijke hulp of een rolstoel. Hiervoor heeft u een medewerker van de gemeente, Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) of een zorgaanbieder gesproken. U kunt een melding doen als:

  • U vindt dat er niet goed naar u is geluisterd.
  • U de informatie niet begrijpt.
  • U het niet eens bent met het besluit over uw aanvraag.

Wat kan het meldpunt voor mij doen?

U vertelt aan het meldpunt waarom u niet tevreden bent. Vervolgens bespreekt de medewerker van het meldpunt met u welke oplossingen er zijn. De medewerker van het meldpunt kan u helpen bij een nieuw gesprek of kan voor u bemiddelen. Als u dat prettig vindt, kan de medewerker van het meldpunt bij het gesprek aanwezig zijn. U hoeft niet te betalen voor de hulp. De medewerker van het meldpunt is onafhankelijk van de gemeente en het gesprek blijft vertrouwelijk.

Contact met het meldpunt

Door het invullen van het formulier melding WMO en jeugd komt uw melding terecht bij het meldpunt.
Mocht u liever telefonisch contact hebben met een medewerker van het meldpunt, dan kunt u bellen naar 06 - 5289 2795 of 088-9294040 van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.

Niet tevreden na bemiddeling?

Als u na de hulp van het meldpunt nog niet tevreden bent, kunt u een officiële klacht indienen bij de organisatie waar u ontevreden over bent of in bezwaar gaan tegen het besluit. Ook hierbij kan de medewerker van het meldpunt u bij helpen.