Vivera Sociaal Wijkteam

Het Centrum voor Jeugd en Gezin/Jeugdteam en het Vivera Wijkteam (voor volwassenen) zijn opgegaan in één team: het Vivera Sociaal Wijkteam. Dat is dé toegang tot alle zorg en ondersteuning in Zwijndrecht, voor álle inwoners en verwijzers

Op de website www.viverasociaalwijkteam.nl vindt u alle informatie over de Wmo in Zwijndrecht. 

Door alle zorg samen te brengen binnen één team kunnen zorg en ondersteuning veel beter met het gezin en de betrokken hulpverleners op elkaar worden afgestemd. De medewerkers van het team werken nauw samen met het welzijnswerk, woningbouwverenigingen, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, sociaal raadslieden, huisartsen, wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg.

Zij zijn goed ingevoerd in Zwijndrecht en weten daardoor wat de mogelijkheden zijn op het gebied van zorg, welzijn, wonen en inkomen. Het nieuwe team biedt een totaalaanbod van informatie, advies en een integraal ondersteuningsplan voor alle leeftijden.

Contactgegevens Vivera Sociaal Wijkteam:

Telefoon: 078-7708181 (Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
E-mail: info@viverasociaalwijkteam.nl
Website: www.viverasociaalwijkteam.nl
 

Spreekuren Vivera Sociale Wijkteams

Hart van Meerdervoort
Perkstraat 57b
* Maandag:       9.00 – 11.00 uur
* Woensdag:     9.00 – 11.00 uur

Badhuis
Prins Hendrikstraat 2
* Dinsdag:          11.00 – 12.00 uur

WMO inloop
Norderstedtplein 12
* Donderdag:    9.00 – 12.00 uur

Xiejezo
Grote Beerstraat 10
* Woensdag      13.00 – 16.00 uur

RaJuBiBos
Sportlaan 6
* Donderdag     13.00 – 15.00 uur