Steigers, containers en dergelijke plaatsen

Wanneer u een steiger, container, bouwkeet of een ander object wilt plaatsen op openbare grond, op een weg, in een straat of op een voetpad, heeft u daarvoor een vergunning nodig. Per locatie hoeft u maar 1 vergunning aan te vragen. Als u voor uw werkzaamheden een weg moet afzetten of afsluiten, stuurt u ook een situatietekening of een verkeersplan mee.

Kosten

  • Aanvraag vergunning voor gebruik van gemeentegrond € 56,50
  • Precariobelasting :
    • per week: € 2,31 per m2
    • per maand: € 6,24 per m2
    • per jaar: € 31,17 per m2

U betaalt minimaal € 17,51 precariobelasting.

Afhandeling

U vraagt de vergunning minimaal 3 weken van tevoren aan. U ontvangt van ons een schriftelijk bericht met onze beslissing.

Aanvraag gebruik gemeentegrond (door inwoner) (pdf, 151 kB)

Aanvraag gebruik gemeentegrond (door ondernemer) (pdf, 152 kB)

Aanvragen

U print het formulier aanvraag gebruik gemeentegrond door inwoner (pdf, 151 kB). Als u ondernemer bent, gebruikt u het formulier aanvraag gebruik gemeentegrond door ondernemer (pdf, 152 kB).

U vult het formulier in en stuurt het naar gemeente@zwijndrecht.nl.

U kunt het formulier ook per post naar ons opsturen:
Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. medewerkers APV en Bijzondere wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Meesturen
  • een duidelijke locatietekening op (minimaal) A4 formaat
  • als u voor uw werkzaamheden een weg moet afzetten of sluiten stuurt u ook een situatietekening of een verkeersplan mee. In de tekening moet u de officiële afbeeldingen en/of aanduidingen van de verkeersborden opnemen zoals deze in het Handboek CROW 96B staan voorgeschreven