Sloopmelding

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel. U kunt de sloopmelding ook online of per post doorgeven. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 14 078.

Meer informatie over onze aangepaste openingstijden

Het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk kan tegenwoordig in veel gevallen door dit vooraf schriftelijk aan de gemeente Zwijndrecht te melden. Zodra u van de gemeente Zwijndrecht een ontvangstbevestiging heeft gekregen mag u aanvangen met de sloopwerkzaamheden.

Let op: een (Rijks-)monument valt niet onder deze regeling. Hiervoor geldt dat wel een sloopvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente Zwijndrecht.

Hoe dien ik een sloopmelding in?

Voor het indienen van een sloopmelding klikt u hier. U vult uw melding online in. Nadat u uw melding heeft ingevuld, kunt u deze direct online versturen.

Bij het Omgevingsloket kunt u inloggen met uw DigiD (eHerkenning voor bedrijven). Als u inlogt controleert de Rijksoverheid uw gegevens om zeker te zijn dat u bent wie u zegt dat u bent. Alle informatie die u daarna invult, wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt hieronder een DigiD inlogcode aanvragen.

U kunt ook de online melding uitprinten en ingevuld afgeven aan de balie van de gemeente, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht of versturen naar:
Gemeente Zwijndrecht
T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Voor meer informatie dient u een afspraak te maken bij de afdeling Gemeentewinkel.

Afspraak maken

Wanneer moet ik een sloopmelding doen?

U moet een sloopmelding doen wanneer er bij de sloop van een bouwwerk, standplaats of woonwagen naar verwachting meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt en/of wanneer er bij de sloop asbest wordt verwijderd.

Hoe lang duurt het voor mijn sloopmelding afgehandeld is?

Binnen 4 weken na ontvangst van uw melding ontvangt u van ons bericht.

Ik wil een (Rijks-)monument slopen, mag dat?

Als het bouwwerk dat u (gedeeltelijk) wilt slopen een monument is, dan heeft u een sloopvergunning nodig. Deze vraagt u aan op dezelfde wijze als vermeld bij de vraag "Hoe dien ik een sloopmelding in?"

Kosten

Een sloopmelding is gratis.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl

Meenemen

U stuurt met uw aanvraagformulier mee:

  • een situatietekening (schaal 1:500 of 1:1000) waarop staat aangegeven: de kadastrale aanduiding, de te slopen bouwwerken (inclusief adressering)
  • een beschrijving van de voorgenomen sloopwijze
  • een volledig asbestinventarisatierapport, opgesteld door een erkend bedrijf
  • het sloopveiligheidsplan

Wanneer een bouwwerk gedeeltelijk wordt gesloopt, stuurt u tevens mee:

  • alle relevante bouwkundige tekeningen inclusief aanduiding van de te slopen gedeelten