Opvragen archiefdossiers bouw- en omgevingsvergunningen

Inzage bouwarchief

Als u (verbouw) plannen heeft, is het nuttig om te weten hoe de constructie van het pand is. De gemeente Zwijndrecht houdt een archief bij van gegevens die betrekking hebben op alle gebouwen in de gemeente Zwijndrecht. In het bouwarchief vindt u onder meer de volgende stukken: bouw- en sloopvergunningen, (ver)bouwtekeningen, constructieberekeningen en- tekeningen en sonderingen.

Het bouwarchief van de gemeente Zwijndrecht bevindt zich op twee locaties, namelijk bij het Regionaal Archief Dordrecht en in de archiefruimte van het gemeentekantoor Zwijndrecht.

Bouwvergunningen 1930 – 1990

Deze collectie bevindt zich bij het Regionaal Archief Dordrecht. Via de website van het Regionaal Archief Dordrecht kunt u een archiefstuk reserveren. Bij afronding van de reservering ontvangt u een email bericht waarin een bezoekdatum wordt aangegeven.
De gereserveerde stukken worden alleen op de aangegeven bezoekdatum ter inzage aangeboden in de studiezaal op het adres Hof 6 te Dordrecht. Klik hier voor meer informatie over het Regionaal Archief Dordrecht.

Bouw- en omgevingsvergunningen 1991

Deze collectie bevindt zich in het archief van de gemeente Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht. Om deze informatie te kunnen inzien, kunt u een email sturen naar vergunningen@zwijndrecht.nlBinnen 10 werkdagen zullen wij contact met u opnemen als de stukken gereed liggen. Voor het opvragen, kopiëren of scannen van een dossier uit dit bouwarchief bent u kosten verschuldigd. Meer informatie over deze kosten vindt u in de legesverordening.