Omgevingsvergunning

Wanneer u activiteiten in, op of rondom uw woning of bedrijf wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. U moet denken aan bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

- (ver) bouwen
- Inrit/uitrit
- Kap
- Sloop
- Ruimtelijk gebruik
- Milieu

Op het omgevingsloket kunt u eerst een vergunningencheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het omgevingsloket uw aanvraagformulier samen.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning variëren. De kosten zijn onder andere afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren en van de bouwkosten. Als de gemeente de vergunning niet verleent, kunt u in sommige gevallen, een deel van de kosten terugkrijgen.

U vindt de kosten in de legesverordening