Gevolgen Programma Aanpak Stikstof (PAS) en uw bouwplannen.

Zoals u al wellicht in de media heeft vernomen heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat het PAS niet als basis mag worden gebruikt. In dit bericht gaan we in op de mogelijke gevolgen van deze uitspraak op uw aanvraag.'