Demonstratie, stille tocht of betoging

Wilt u een demonstratie, stille tocht of een betoging houden? Geef dit dan minstens 48 uur van tevoren schriftelijk door aan de burgemeester.

Kosten

De melding is gratis.

Afhandeling

U krijgt binnen 2 werkdagen bericht van ons.

Melding doen

U doet dit zo snel mogelijk (uiterlijk 48 uur) voor de demonstratie, stille tocht of betoging. Gebruik voor de melding het formulier dat hieronder staat. Let op: Is de manifestatie op een maandag of dinsdag? Zorg dan dat de melding voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.  

Melden demonstratie, stille tocht of betoging (pdf, 226 kB)

Burgemeester beslist of en hoe manifestatie door kan gaan

De burgemeester beslist of de demonstratie, stille tocht of betoging door kan gaan en waar u zich dan aan moet houden. U krijgt daarvan zo snel mogelijk bericht (een bewijs van kennisgeving of beschikking).

De beslissing van de burgemeester gaat niet over de inhoud van uw demonstratie, stille tocht of betoging of over wat er tijdens de manifestatie wordt uitgesproken, gedacht of gevoeld. 

De burgemeester kan de manifestatie verbieden als:

  • u de manifestatie niet op tijd hebt gemeld
  • u niet alle gegevens op tijd hebt doorgegeven
  • de verkeersveiligheid of de openbare orde door de manifestatie in gevaar komt
Per post regelen

U print het formulier Melding demonstratie, stille tocht of betoging (pdf, 226 kB) en stuurt dit volledig ingevuld op naar gemeente@zwijndrecht.nl.

U kunt het formulier ook per post naar ons opsturen:
Burgemeester van de gemeente Zwijndrecht
Medewerkers APV en Bijzondere wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Ballonnen oplaten verboden

De resten van neergekomen (lucht)ballonnen veroorzaken schade aan het milieu. Kijk voor meer informatie op www.dieballongaatnietop.nl. Daar vindt u ook alternatieven voor het oplaten van ballonnen.