Subsidie verlichting achterpad

Bent u van plan het achterpad bij uw woning te verlichten? Bijvoorbeeld bij uw schuur? Dan kunt u als inwoner van Zwijndrecht in bepaalde gevallen een bijdrage van de gemeente krijgen. De gemeente Zwijndrecht zet in op het terugdringen van het aantal inbraken in woningen, schuren en bergingen. Inbrekers opereren graag in het donker. Ze kiezen veelal plekken uit waar o.a. een goede verlichting van de woning en de omgeving ontbreekt. Vooral verlichting in de achterpaden/brandgangen van woningen schrikt potentiële inbrekers af. Om de kans op een geslaagde inbraak te verminderen geeft de gemeente Zwijndrecht een bijdrage voor het aanbrengen van verlichting.

Voorwaarden

  • U bent bewoner van een bestaande woning in de gemeente Zwijndrecht.
  • U bent van plan verlichting aan te brengen in een achterpad/brandgang bij uw woning, bijvoorbeeld op uw schuur, schutting of garage.
  • De gemeente vergoedt dan 50% van de aanschafwaarde van de lamp met een maximum bedrag van € 25,- per lamp per bestaande woning.
  • Het beschikbare bedrag voor is jaarlijks € 2.500,-. Zodra het geld op is, worden later binnen gekomen aanvragen doorgeschoven naar het volgende jaar.
  • De werkzaamheden moeten in het jaar van de aanvraag worden uitgevoerd.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van deze stimuleringsbijdrage? Stuur dan een mail naar René Hage met emailadres: r.hage@zwijndrecht.nl, waarin u aangeeft dat u in aanmerking wilt komen.
Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, stuurt u een foto samen met de originele factuur op naar René Hage. Steekproefsgewijs wordt er ter plaatse een controle uitgevoerd.

Vragen?

U kunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur bellen met René Hage op telefoonnummer 078- 7703826.