Veiligheid spoor

Zwijndrecht wordt in tweeën gedeeld door de spoorbaan. Dagelijks vinden veel transporten van (gevaarlijke) goederen plaats. Een incident is nooit uit te sluiten. Gemeente en hulpdiensten zijn hier goed op voorbereid.

De veiligheid rond het spoor en rangeerterrein Kijfhoek vraagt om veel aandacht omdat de gevolgen groot zijn als er iets mis gaat. Het verminderen van de veiligheidsrisico´s kan de gemeente niet alleen. Daarvoor werken we samen met buurgemeente Dordrecht, de Veiligheidsregio Zuid−Holland Zuid, de Omgevingsdienst Zuid−Holland Zuid, ProRail en de vervoerders.

Brief veiligheid spoor

De gemeente Tilburg heeft een brief gestuurd aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu over de veiligheid van het spoor. De brief is mede verzonden namens Zwijndrecht en 18 andere gemeenten, de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Risico’s Kijfhoek verkleinen

Het gelopen jaar heeft de veiligheid van rangeerterrein Kijfhoek hoog op de agenda gestaan. Enerzijds door een uitspraak van de Raad van State, die een aantal veiligheidsvoorschriften voor het rangeerterrein nietig verklaarde. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de gemeente, ProRail en de belangrijkste vervoerders een overeenkomst hebben gesloten, waarin is vastgelegd dat deze voorschriften alsnog vrijwillig door de vervoerders worden nageleefd.

Anderzijds door de overeenkomst die de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht met het Ministerie van IenM hebben gesloten om extra maatregelen te nemen om de risico´s van het vervoer van gevaarlijke stoffen te verkleinen. Op basis van deze overeenkomst investeert IenM 12 miljoen euro in aanvullende veiligheidsmaatregelen aan het spoor zelf. Met dit geld worden onder meer wissels aangepast of verwijderd en geleiders tussen de rails aangelegd om het risico op een botsing of ontsporing verder te verkleinen.

Snelle toegang tot het spoor

Bij een incident op het spoor is het belangrijk voor de hulpdiensten om snelle toegang tot het spoor te hebben. Hiervoor zijn in 2014 deuren in geluidsschermen gemaakt, hulpverleningswegen en trappen aangelegd. Ook is het op 27 plekken langs het spoor mogelijk om met een brandweervoertuig, over de sloot naar het spoor te rijden door gebruik te maken van een mobiele spoorslootoverbrugging,.

Net zo belangrijk is om bij een brand snel grootte hoeveelheden water ter beschikking te hebben. Hiertoe zijn putten in de grond geboord en blusleidingen op de spoorbrug en de trappen aangelegd.

Informatie en documenten

Hier kunt u meer lezen over het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen: