Waarschuwing en alarmering hoog water

Voorwaarschuwing

Rijkswaterstaat geeft aan het waterschap een voorwaarschuwing voor de buitendijkse gebieden af bij een verwachte waterstand vanaf NAP +1,80 meter in de Oude Maas te Dordrecht/Zwijndrecht. Het waterschap informeert de gemeente hierover. De gemeente waarschuwt en informeert bewoners en bedrijven in buitendijkse gebieden die te maken kunnen krijgen met hoogwater, en treft maatregelen voor hoogwaterbestrijding in buitendijks gebied.

Waarschuwing

De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) van Rijkswaterstaat geeft aan het waterschap en de veiligheidsregio een waarschuwing voor hoogwater af bij een verwachte waterstand vanaf NAP + 2,50 meter in de Oude Maas te Dordrecht/Zwijndrecht. Het waterschap stelt beperkte dijkbewaking in, en informeert de gemeente hierover.

Alarmering

De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) van Rijkswaterstaat geeft aan het waterschap en de veiligheidsregio een alarm voor hoogwater af bij een verwachte waterstand vanaf NAP + 2,80 meter in de Oude Maas te Dordrecht/Zwijndrecht. De dijkbewaking wordt uitgebreid met vrijwilligers, en het waterschap informeert de gemeente hierover.

Het waterschap stelt dijkbewaking in bij waarschuwing of alarmering voor hoogwater. Hierbij wordt gecontroleerd of de waterkeringen bestand zijn tegen hoogwater. Ook wordt gekeken of deze tijdens hoogwater of daarna niet gaan scheuren of vervormen.

De gemeente waarschuwt en informeert de bevolking van Zwijndrecht bij alarmering voor hoogwater door het waterschap.