Hoog water

Hoog water kan in Zwijndrecht voor overlast zorgen. Daarom is het goed om voorbereid te zijn op hoge waterstanden.

Actuele waterstanden

De actuele waterstand van de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht vindt u op de website Actuele Waterdata van Rijkswaterstaat. Algemene informatie over de waterstanden vindt u op teletekst pagina 720.

Wat kunt u doen bij hoog water?

De kans dat een waterkering niet bestand is tegen bepaalde waterstanden en golven, noemen we een overschrijdingskans. De dijken van Zwijndrecht kennen een overschrijdingskans van 1 op 4.000. Dit betekent dat deze dijken alle combinaties van waterstanden en golven kunnen weerstaan die eens in de 4.000 jaar kunnen voorkomen. De waterschappen en Rijkswaterstaat zorgen voor sterke dijken, duinen en dammen. Samen met de gemeente stellen zij actuele plannen op voor als het fout gaat.

Wat kan ik doen om me voor te bereiden?

Ook al is de kans op een overstroming heel klein, toch is het goed om erop voorbereid te zijn. Wat kunt u doen?

  • Zorg dat u een radio op batterijen heeft;
  • Stel de regionale rampenzender RTV Rijnmond (etherfrequentie 93.4) in op uw radio en/of tv;
  • Zorg dat u een noodvoorraad levensmiddelen heeft.

Wat kan ik doen tijdens een dreigende overstroming?

  • Luister naar de rampenzender en kijk (als daar tijd voor is) op de website en sociale mediakanalen van de gemeente of op crisis.nl;
  • Volg de aanwijzingen van de overheid en hulpverleners op;
  • Schakel gas en elektriciteit uit;
  • Maak een evacuatiepakket klaar;
  • Als er tijd voor is: zet waardevolle spullen op een hoge en droge plaats;
  • Als u niet weg kunt: ga naar het hoogste punt in uw huis en neem uw radio op batterijen en noodvoorraad levensmiddelen mee.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website van waterschap Hollandse Delta vindt u meer informatie over het werk van het waterschap en de bestrijding van hoog water. Op crisis.nl leest u hoe u zich kunt voorbereiden op een overstroming en waaruit een noodvoorraad en evacuatiepakket bestaat. De provinciale risicokaart geeft naast informatie over overstromingsrisico's, ook een totaaloverzicht van andere risico's in uw woon- en leefomgeving. 
Informatie over de waarschuwing- en alarmeringprocedure