Logboek Kijfhoek

Logboek - ongewone voorvallen/meldingen Kijfhoek
Datum Voorval/Melding Stand van zaken  
       
9/sep/19 Melding lekkage dieselolie van locomotief Van ProRail is analyse gevraagd over deze melding, daar dit al de derde melding van dit jaar is.  
27/aug/19 Wagons voorbij S-bord gereden. Wagons rijden zonder toestemming voorbij het stopbord. Geen gevaarzetting  
24/aug/19 Wagons voorbij S-bord gereden. Wagons rijden zonder toestemming voorbij het stopbord. Geen gevaarzetting  
23/aug/19 6 wagons door remslof Vanuit de Meldkamer Prorail een melding gedaan bij onze dienst over Kijfhoek te Zwijndrecht. Op spoor 115 zijn 6 wagons door de remslof gelopen. De wagons waren allen niet beladen met gevaarlijke stoffen. Ze zijn het sein niet gepasseerd. De wagons hebben geen schade opgelopen. Direct is spoor 115 buiten werking gesteld. De wagons zijn teruggezet op de juiste plaats op hetzelfde spoor waarbij zij niet uit het spoor zijn geweest. Door het incident zijn geen stoffen vrijgekomen en is er geen gevaar geweest buiten de inrichting. Gezien het type incident is de brandweer niet gealarmeerd. De melding is niet zichtbaar geweest voor derden via P2000.
Nader onderzoek loopt nog.
 
6/aug/19 Melding Smeulende bielzen Geen relevante schade aan dwarsligger. Bedrijfsbrandweer heeft dit geblust  
2/aug/19 Heuvelproces stilgesteld door sysyeeminterface. communicatieprobleem tussen KijfDIS plansysteem en Heuvelsysteem. Heuvelproces lag hierdoor tijdelijk stil. Strukton heeft een reset uitgevoerd en daarmee was het probleem verholpen. (Deze technische storing heeft zich meerdere malen voorgedaan dit jaar. Grondoorzaak was een verkeerde handeling in het plansysteem KijfDIS. Planners van vervoerder zijn hierop gewezen. Grondoorzaak is nu weggenomen).  
1/aug/19 Melding druppellekkage Lekkage in stampijp van een Styreen wagon. Een dogstar (rubberen stop) is in stamleiding geplaatst.  
29/jul/19 Te langzame afloop met botsing opvolgende wagon Het betrof een drukknopmelding van Kijfhoek; een aanrijding tussen twee gaswagons (LPG). Het was verkeerd gegaan tijdens het heuvelen, maar er was geen sprake van een lekkage of andere schade.
Naar aanleiding van nadere onderzoek bleek dat remleiding van kunstof remblok niet goed genoeg ontlucht.
ProRail gaat in weekoverleg DB hierop aanspreken.
Kunststof remleidingen zijn positief irt geluid, maar vergt meer aandacht voor ontluchting
 
24/jul/19 Melding druppellekkage Druppellekkage van wagon met Styreen. Prorail heeft de tankwagon gecontroleerd. Zowel de bodemafsluiter als de zijafsluiter bleek niet 100% dicht. Een dogstar (rubberen stop) is geplaatst, de stofkap was wel dicht  
19/jul/19 Melding druppellekkage Druppellekkage van wagon met Styreen.Constatering lekkage zijafsluiter, product afgetapt, ongeveer 2 liter opgevangen in een overzetvat, volgens protocol dockstar in zijafsluiter geplaatst, lekkage opgeheven.  
16/jul/19 Stoptonend sein passage (STS) Trein passeert stoptonend sein (STS) en rijdt zonder toestemming door rem. Geen technische problemen aan trein geconstateerd. Geen gevaarlijke stoffen. Geen gevaarzetting  
16/jul/19 Melding druppellekkage Eerste melding is een lekkage van HEXAMETHYLEENDIAMINE. Op basis van die melding is gealarmeerd en is ook een melding ongewoon voorval gedaan. Na verkenning ter plaatse blijkt er een lekkage te zijn, maar niet van het product, maar van een stoomleiding van de betreffende ketelwagon. De lekkage betrof water. HEXAMETHYLEENDIAMINE is in beginsel een vaste stof, maar deze worden soms in verwarmde (en daarmee vloeibare) toestand vervoerd. Smeltpunt van deze stof ligt bij 39 graden, de stof is waarschijnlijk verwarmd tot 55 graden en daarmee dus vloeibaar gemaakt. Vandaar ook de stoomleidingen die in dit geval dus een lekkage had.  
14/jul/19 Melding lekkage dieselolie Dieselolie is afgetapt alvorens locomotief is vervoerd t.b.v. reparatie.  
3/jul/19 Te langzame afloop met botsing opvolgende wagon Navraag wees uit dat het 2 tankwagons waren. Deze waren leeg en schoon (gereinigd).  Er is geen schade aan wagons en/of spoor. De wagons zijn niet ontspoort.
Heuvelproces tijdelijk uit bedrijf geweest.
 
28/jun/19 Melding lekkage dieselolie na aftanken De diesel is gelekt nadat de machinist (vervoerder RRF) vergeten is de tankdop terug te plaatsen na het aftanken.
Door de Fa.  Strukton is de gelekte dieselolie ingespoten met een vloeistof welke de dieselolie afbreekt.
 
27/jun/19 Melding druppellekkage Ging om een paar liter milieugevaarlijke stof die was achtergebleven tussen 2 afsluiters. Het betrof een zoutoplossing met de naam 2-ethylhexylnitraat gevi-code 90 UN3082  
6/jun/19 Te snelle afloop (2 keer) Eerste met snelheid 2,02 m/s en tweede met snelheid van 3,3 m/s. Na onderzoek bleek sprake van klotseffect. Systeem heeft goed gefunctioneerd  
2/jun/19 Locomotief door stootjuk tijdens rangeren is een losse locomotief door een stootjuk gereden. Er is geen persoonlijk letsel opgelopen en de locomotief stond vrij van overige sporen.  
29/mei/19 Melding druppellekkage Loos alarm; geen druppellekkage geconstateerd. Het bleek te gaan om condensvorming.  
16/mei/19 Melding van rollend materieel Op de Kijfhoek is een wagon gaan rollen. Deze is door twee wissels gereden, die zijn open gereden (kapott dus) en in een derde wissel tot stilstand is gekomen. Deel van de sporen zijn niet te gebruiken. ProRail voert nadert onderzoek uit. De informatievoorziening zal later volgen.
Na onderzoek door de afdeling Veiligheid is geconstateerd dat het om een fout tijdens het rangeerproces ging en dat het incident geen relatie had met het heuvelproces. Betrokkenen zijn aangesproken op het voorval
 
13/mei/19 Melding brand van biels Het “brandje” was aan de noordzijde, is geblust door de bedrijfsbrandweer. Oorzaak is onbekend. Mogelijk dat een remmende trein een vonkje heeft veroorzaakt en dat er op de biels een beetje olie heeft gelegen.  
12/mei/19 Melding bermbrand Bermbrandje onder viaduct Munnikensteeg. Brandje geblust door bedrijfsbrandweer.  
9/mei/19 Gestrande trein Sophiatunnel Gestrande trein vanuit de Sophiatunnel richting Kijfhoek Zuid  
8/mei/19 Melding druppellekkage Druppellekkage van wagen met gevaarlijke stoffen (GEVI/UN 39/2055) op spoor 213. Betrof minimale druppellekkage. Geen gevaarzetting  
30/apr/19 Melding druppellekkage (2) Alalrmering van lekkende wagon met Chloroform. Na meting bleek geen lekkage van Chloroform aanwezig te zijn, maar een condenslekkage met Water. Binnen Kijfhoek was niet goed teruggekoppeld, waardoor binnen een uur een zelfde melding werd gedaan. Ook dit bleek loos alarm.  
24/apr/19 Te snelle afloop (TSA) (TSA): te snelle afloop (2.43 m/s) van een wagen met gevaarlijke stoffen (GEVI/UN 63/2023). Systeem heeft gefunctioneerd zoals ontworpen en er heeft geen botsing, lekkage of ontsporing plaatsgevonden.  
17/apr/19 Melding druppellekkage Dit keer betrof het een wagon waar koolwaterstof (UN 3295) in zat.
De standleiding, tussen bodemafsluiter en zijafsluiter, zat vol met product. Dit is door de bedrijfsbrandweer afgetapt (ca. 30 liter).
Alle afsluiters sluiten goed af. Mogelijk verkeerde werkwijze gehanteerd bij bedrijf die wagon heeft leeggehaald.
 
16/apr/19 Melding druppellekkage Lekkende ketelwagen met Koolwaterstoffen op een van de heuvelsporen. Brandweer ter plaatse geweest voor verkenning. Heuvelsporen tijdelijk buiten gebruik geweest. Deel van standleiding afgetapt.  
16/apr/19 Melding druppellekkage Melding van lekkende Styreen wagon. Bleek loos alarm. Het lekbakje was droog, maar stonk extreem, dus men dacht dat er een lekkage was.  
15/apr/19 Melding druppellekkage Lekkende ketelwagen met Styreen) op een van de heuvelsporen. Brandweer ter plaatse geweest voor verkenning. Heuvelsporen tijdelijk buiten gebruik geweest. In samenwerking met brandweer, vervoerder en ILT herstel en onderzoek uitgevoerd  
13/apr/19 Melding druppellekkage. Lekkende ketelwagen met Styreen) op een van de heuvelsporen. Brandweer ter plaatse geweest voor verkenning. Heuvelsporen tijdelijk buiten gebruik geweest. In samenwerking met brandweer, vervoerder en ILT herstel en onderzoek uitgevoerd  
12/apr/19 Melding druppellekkage. Lekkende ketelwagen met Styreen op een van de heuvelsporen. Brandweer ter plaatse geweest voor verkenning. Heuvelsporen tijdelijk buiten gebruik geweest. In samenwerking met brandweer, vervoerder en ILT herstel en onderzoek uitgevoerd  
12/apr/19 Melding druppellekkage. Mogelijk lekkende ketelwagen met WaterstofFluoride (HF). Na constatering van open ‘domdeksel’ alarmering opgestart. Brandweer ter plaatse inclusief preventieve aanwezigheid van ambulance (calciumzalf vanwege gezondheidsrisico waterstoffluoride). Na onderzoek bleek deksel nog verzegeld. Er is geen lekkage aangetroffen.  
9/apr/19 Defect aan hoofdrailrem Defect aan hoofdrailrem van het heuvelsysteem. Meerdere heuvelsporen tijdelijk buiten gebruik. 10 april 2019 herstel uitgevoerd  
4/apr/19 Heuvelsysteemstoring Door een systeemstoring is het heuvelsysteem uitgevallen. Dit gebeurde tijdens heuvelen. Geheel volgens systeem ontwerp heeft het systeem op basis van default waarden de laatste heuveling afgemaakt. Hierbij is een geringe TSA (2,5 m/s) opgetreden. Meldingen zijn gedaan, systeem geïnspecteerd en door ILT weer vrijgegeven  
30/mrt/19 Aanrijding twee locomotieven 1 locomotief stond stil op een spoor en een andere locomotief is met 20 km/h tegen de 1ste locomotief aangereden. Door late alarmering is melding aan OZHZ ook later dan afgesproken uitgevoerd. DBCargo heeft intern een aantal maatregelen genomen. (o.a. machinist treedt tijdelijk niet op als machinist; standaardprocedure). Er wordt nader onderzoek gedaan naar dit incident, met name naar de reden waarom de melding aan ProRail zo laat is gedaan (cq zou zijn). Met DBCargo is afgesproken dat DBCargo aansluit bij ons kernteam (wekelijks management overleg tussen Strukton, ProRail verkeersleiding en ProRail Assetmanagement). Doel is om gezamenlijk en integraal te sturen op operatie en veiligheid op Kijfhoek. We creëren hiermee ook een tafel waarmee we kunnen sturen op opvolging van aanbevelingen na incidenten en bespreken van (trend)analyses.  
30/mrt/19 Te langzame afloop Te langzame afloop van de heuvel. Wagen met een vaste rem rolt van de heuvel waardoor de volgende wagen er tegenaan gerold is. Beheerst proces en geen ontsporing. Geen gevaarlijke stoffen  
29/mrt/19 Wagons voorbij S-bord gereden. Wagons voorbij S-bord, maar niet voorbij rood sein gereden. Geen gevaarszetting  
26/mrt/19 Wagons voorbij S-bord gereden. Wagons voorbij S-bord, maar niet voorbij rood sein gereden. Geen gevaarszetting  
21/mrt/19 Door rood sein rijden (STS) Twee locomotieven elkaar gekruist, omdat één locomotief door rood sein is gereden. Wissel opengereden.Incident is wel “potentieel rood” geclassificeerd omdat het zicht van de machinist en het automatisch bots alarm de laatste barrières vormden. ProRail heeft 72-uurs feitenrapportage met partijen gedeeld. Opvolging via kernteam met DBCargo en volgens VeiligheidsMangementSysteem (VMS) in ons Regionaal Veiligheid Comité.  
5/mrt/19 Te snelle afloop (TSA) Door een 'klotsende' wagons was de afloop snelheid net iets hoger dan gebruikelikj. Geen gevaarszetting.  
22/feb/19 Afwijking WerkplekBeveiligingsInstructie (WBI) Heuvelproces stilgelegd na afwijking tussen maatregelen binnen (treindienstleider) en buiten (LWB). Na constatering situatie direct bevroren. Geen gevaarzetting. Geconstateerd dat procedure na constatering op juiste wijze is gevolgd.  
22/feb/19 Druppellekkage Mogelijk lekkende ketelwagen, na alarmering en controle geen lekkage geconstateerd. Oorzaak ontbrekende afsluitdop. Melding aan ILT en OZHZ.  
21/feb/19 Te snelle afloop (TSA) Wagon met verhoogde snelheid (2,6m/s) van heuvelspoor. Wagon met gevaarlijke stoffen. Geen gevaarzetting. Melding aan ILT en OZHZ.  
18/feb/19 Te langzame afloop Wagon met vaste rem, waardoor wagens met langzamere snelheid heuvel afreden en door opvolgende wagens geraakt zijn. Beheerst proces en geen gevaarzetting. Melding aan ILT en OZHZ  
18/feb/19 Druppellekkage Druppellekkage aan wagon zonder gevaarlijke stoffen, oververhitting door zon. Melding aan ILT en OZHZ.  
14/feb/19 Twee treinen op zelfde spoor Twee locomotieven op zelfde spoor (niet centraal bediend verdeelspoor) tot stilstand gekomen met 12 meter ertussen. Melding aan ILT en OZHZ. Nader onderzoek loopt nog.
In de communicatie tussen machinist en treindienstleider had het reeds aanwezig zijn van een locomotief actiever afgestemd kunnen worden. In het begin van het gesprek is de machinist gewezen op het feit dat er een loc op het spoor stond. Dit had verderop in het gesprek herhaald moeten worden. Hier is hier sprake van niet centraal bediend gebied (NCBG) wat betekent dat de treinpaden lokaal bepaald worden met beperkte bevoegdheid van de treindienstleider.
Deze geeft toestemming om te rijden, maar uiteindelijk moet de machinist op zicht rijden (veiligheidsschil). Het feit dat er meerdere locs op één spoor rijden is niet uniek en aan de orde van de dag. Bij zware treinen worden er regelmatig combinaties van elektrische en diesellocs samengesteld. De bronoorzaak hier is onzorgvuldige operationele communicatie. Binnen Verkeersleiding is dit jaar een programma opgestart om een aantal onderwerpen programmatisch te verbeteren. Een van de thema’s betreft veiligheidscommunicatie en documentatie. Naast individueel aanspreken van medewerkers gaan we dit jaar organisatie breed aandacht besteden aan dit onderwerp.
 
14/feb/19 Passage langs rood bord/rood sein als gevolg van overweg die in storing was. Trein was te ver waardoor doorgereden. Machinist kon niet op tijd stoppen toen het sein (op rood) automatisch afviel als gevolg van deze storing. Tijdens deze sitiuatie blijft de rijweg nog gereserveerd, waardoor geen gevaarzetting.  
13/feb/19 Melding druppellekkage Vermoedelijk lekkende ketelwagen; uit voorzorg zuidelijke rondweg afgesloten (zone 2 en 3). Conclusie: geen uitstroom. Melding aan ILT en OZHZ.  
7/feb/19 Stilstaande wagons op heuvel 4 wagons stonden nog op de rem en bleven stilstaan op de heuvel. Heuvelproces stilgelegd. Situatie volgens protocol afgehandeld. Geen gevaarzetting. Gemeld aan ILT en OZHZ.  
31/jan/19 Melding druppellekkage. Bleek geur afkomstig van Puttershoek. Melding is conform protocol gedaan en afgehandeld.  
29/jan/19 Melding van een wagon met gevaarlijke stof voorbij de laatste telkring is gegaan. Deze is onvoldoende weten te stoppen en niet door de remslof opgevangen. Daardoor voorbij S-bord gereden. Wagon met gevaarlijke stoffen (GEVI/UN 63/2903) is voorbij de laatste telkring gerold en heeft het S-bord gepasseerd. Remslof zat nog wel gewoon voor de eerste as. Mogelijk hebben weersinvloeden geleid tot verminderde remwerking. Geen gevaarzetting  
23/jan/19 Vannacht 00:30 uur heeft een wagon de eerste telkring gepasseerd en deze is zon 40 meter voor het S-bord (tweede telkring) tot stilstand gekomen. Omstreeks 08:00 uur is de melding naar de OZHZ gedaan omdat duidelijk werd dat de wagon door de remslof is geschoten. Het zou gaan om een beladen platte wagon met goederen (géén gevaarlijke stoffen) op spoor 118 4 assen door remslof gereden. Remslof heeft eerste 25m zijn werk gedaan, is daarna bezweken en opgeschoven. Alleen 1e telkring gepasseerd. Wagons zijn dus binnen aangeven zone op het parkeerspoor gebleven. Geen gevaarzetting. ILT en OZHZ ter plaatse.  
18/jan/19 Roodbord/sein(STS)-passage zonder gevaarzetting – buiten de inrichting van Kijfhoek (Kijfhoek Aansluiting Zuid) Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid  
16/jan/19 Te snelle afloop (TSA) op de heuvelsporen waardoor het heuvelproces is stilgelegd. Doorgaande sporen wel in gebruik. Snelheid van de wagon (met gevaarlijke stoffen) betrof 2.3 m/s. Oorzaak ‘klotseffect’ van de lading Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid  
15/jan/19 Gecontroleerde herstart door ICT-problemen op de werkplekken van treindienstleiders post Kijfhoek. Dit om een risico op ongecontroleerde uitval te voorkomen. Gedurende 15 min was geen treinverkeer mogelijk en voor enkele treinen heeft vertraging opgeleverd Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid  
7/jan/19 Melding druppellekkage. Bleek een natte afsluiter te zijn met Epoxyhars. Afsluiter schoongemaakt en afgesloten. Melding is conform protocol gedaan en afgehandeld.  
5/jan/19 Melding van TSA (4/1/''19) . Het heuvelproces wordt voorlopig nog niet vrij gegeven, omdat uit onderzoek blijkt dat de railremmen onvoldoende werken (65% in plaats van 100%). Eerst is gewerkt aan  reparatie. Zie hierboven  
4/jan/19 Locomotief was bij heuvelproces stilgevallen. Na opstart van heuvelloc rijdt deze in tegengestelde richting en passeert, samen met een Fenolwagon een STS, machinist grijpt direct in en loc is aan de kant gezet. ILT niet ter plaatse. Heuvelproces weer opgestart. Bij opstart van heuvelproces rolt heuvelloc in tegengestelde richting wat leidt tot een STS passage, machinist grijpt direct in en loc is aan de kant gezet. Heuvelssyteem heeft volgens specs gewerkt. Geen gevaarzetting geweest.  
4/jan/19 Melding van een TSA. Te snelle afloop (TSA) zonder gevaarzetting. Heuvelproces tijdelijk gestaakt (volgens standaard procedure bij TSA), vertrek vanaf Kijfhoek was mogelijk met uitzondering van spoor 119.  
3/jan/19 Systeemstoring: bij de melding leek sprake van een aanrijding, was niet het geval en het betrof een systeemstoring Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid  
3/jan/19 Wagon over remslof: bijdruksysteem van een spoor was defect, trein met wagens over de remslof en wissel 3361 daarna opengereden. ILT ter plaatse geweest. Wagens door remslof gereden (remslof is gebroken) en daardoor een wissel opengereden. Geen gevaarzetting geweest. ILT ter plaatse geweest.  
17/dec/18 STS passage: om ca. 12u maandagmiddag heeft op Kijfhoek een STS passage zonder gevaarzetting plaatsgevonden. Zowel ILT als OZHZ (via meldkamer DCMR) zijn op de hoogte gesteld. Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid  
8/dec/18 Melding aanwezigheid van 4 wagons met Vuurwerk Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid  
6/dec/18 Pro rail doet melding dat er een goederen trein in de tunnel bij Barendrecht is gestrand. De tunnel wordt vanuit Kijfhoek bediend. Op de post Kijfhoek is onduidelijkheid ontstaan tussen medewerkers dat de tunnel in onderhoudsmodus stond met als gevolg dat er geen toezicht was. Hierdoor heeft men de trein niet kunnen tegenhouden en is deze gestrand waardoor de tunnel in calamiteitenmodus beland is. De blus installatie zou normaliter afgaan in deze situatie maar dit is niet gebeurd vanwege de onderhoudsmodus. Bij het overschakelen van onderhoud naar calamiteitenmodus werkt de blusinstallatie niet omdat er tijdens onderhoud altijd werktreinen kunnen stilstaan in de tunnel. Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid  
6/dec/18 Melding bij VRZHZ dat lekkage was aan bluswaterleiding. Een pakking is lekgeraakt. Dit is voor de 3de keer dit jaar. Nader onderzoek loopt door VRZHZ. Omnderzocht wordt of deze melding ook bij Meldkamer DCMR had moetn binnenkomen. Geen reden om te innen; dit is een leercurve. Geen gevaarszetting.  
16/nov/18 Meerdere telkring passages: net als afgelopen dagen ‘bewuste bewegingen’ over een telkring
Storingen bijdruksysteem: tijdelijke onderbreking
Storing wisselverwarming: herstel in uitvoering
Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid  
15/nov/18 Meerdere reguliere telkringpassages
TSA van wagon.
Tijdelijk onderbrkeing heuvelproces door storing in bijdruksysteem, de groepsrem functioneerde niet voldoende vanwege problemen met bouten.
Laatste euvel wordt tijdens weekendonderhoud opgelost.  
14/nov/18 Meerdere reguliere telkringpassages
Onderbreking Heuvelproces vanwege gebroken knuppel.
Diverse kleinie storingen
De telkringspassage bewuste passages vanwege passeren reguliere heuvelpassage (deze zijn gemeld omdat er beleving bij ProRail is dat alle telkringpassages gemeld moeten worden.
Heuvelproces in bedirjf genomen na verwijdering knuppel en ingebruikname niewue knuppel.
 
13/nov/18 Om 04.58 uur een melding van TSA ter hoogte van hoofdrailrem.
Meerdere reguliere telkringpassages
Om 05.10 uur melding van defecte wieldetector.
Geen gevaarszetting
De telkringspassage bewuste passages vanwege passeren reguliere heuvelpassage (deze zijn gemeld omdat er beleving bij ProRail is dat alle telkringpassages gemeld moeten worden.
Na reset van wieldetector was werking naar behoren.
 
12/nov/18 Om 0.30 uur is Heuvelproces stilgelegd vanwege een hydraulische storing bij de railremmen.
Om 8.20 uur een melding van defecte wieldetector.
Om 10.40 Sensor van bijdruksysteem van 1 spoor defect; spoor is buiten gebruik gesteld.
Om 12.46 uur is geconstateerd dat meerdere bouten van een remblok los zitten.
Melding bij DCMR binnengekomen.
Om 4.30 storing hersteld en heuvelproces in bedrijf genomen.
Wieldetector is gereset.
Het spoor blijft tot nader order buiten gebruik totdat sensor is gerepareerd. Monitoring door ILenT.
Bouten van remblokken zijn vervangen.
 
1/nov/18 Melding van satoring aan verdeelspoorrailrem Geen situatie die enige gevolg heeft voor milieurisico's.  
30/okt/18 Om 09.00 uur een TSA met wagons met gevaarlijke stoffen. Heuvelproces stilgelegd. Wagons stond stil en nader onderzoek vindt plaats.
Heuvel tot 15.00 uur buiten bedrijf geweest.
Melding bij DCMR.
 
30/okt/18 Om 20.00 uur weer een melding van een TSA. Heuvelproces weer stilgelegd. Oorzaak was 'klotsen' van lading waardoor wagons iets harder naar beneden ging dan vastgelegd.
Geen extra onderhoud nodig; heuvelproces is snel weer opgestart.
Melding bij DCMR
Gezien situatie wordt nader onderoek ingesteld naar TSA's
 
23/okt/18 Om 21.00 uur is een Te Snelle Afloop (TSA) geweest op Kijfhoek. Er heeft zich geen botsing voorgedaan. Heuvelproces is tijdelijk stilgelegd. Geen verdere bijzonderheden.
Geen melding DCMR
 
20/okt/18 Tijdens onderhoud is geconstateerd dat de dubbele beveiligingskring niet is toegepast. Dit is geconstateerd door 'toezichthouder' van ProRail en deze heeft niet opgetreden. Pas later in de week is dit geconstateerd. Hierover is veel contact over geweest met ProRail en minsterie.
Voor inhoud wordt verwezen naar brief van ProRail aan het college. Deze is toegevoegd aan update.
 
17/okt/18 Een trein op de sporen richting de heuvel is zonder gevaarzetting voor de omgeving door een rood sein gereden De oorzaak wordt momenteel nog onderzocht en ProRail heeft hierover contact met betrokken partijen waaronder ILT.
ILT voert handhavingsonderzoek uit naar deze STS-passage.
Geen melding bij meldkamer DCMR
 
1/okt/18 Druppellekkage wagon met Organische stof. Nadere duiding volgt nog. Lekkage aan zowel bodem- als zijafsluiter.
Lekkage opgelost. Wagon retour en reparatie afnemer.
 
26/sep/18 Druppellekkage wagon met Styreen. Standleiding bleek 500 ml te bevatten. Leiding is schoongemaakt. Nader onderzoek vanuit toezicht v.w.b. herkomst Wagon.  
25/sep/18 Wagons door telkring 1 en 2 geschoten. Deze melding is niet bij de meldkamer DCMR gemeld. Nader onderzoek volgt.  
10/sep/18 Melding druppellekkage.
Bleek een natte afsluiter te zijn met Epoxyhars. Afsluiter schoongemaakt en afgesloten.
Geen lekkage. Geen gevaar en geen bodemverontreiniging.  
3/sep/18 Heuvelproces stilgelegd omdat drie wagens over een remslof zijn gereden. De tweede telkring is niet doorbroken en er zijn geen wagens ontspoord. De wagens bevatten gevaarlijke stoffen. Feitenonderzoek volgt nog.
Geconstateerd wordt dat communicatief gezien dit incident niet goed is verlopen. Dit wordt meegenomen in het onafhankelijk onderzoek.
 
31/aug/18 RRF melding binnengekomen bij DCMR. Trein met vuurwerk stond langer dan een paar uur. Reguliere melding van wagons met vuurwerk  
26/aug/18 Wagon met vloeistof is met een te snelle afloop het heuvelsysteem afgelopen. De wagon is met 3,5 m/s naar beneden gereden, terwijl het max. 3 m/s is.
Conform procedure is heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
Nadere analyse vindt nog plaats.
 
18/aug/18 In seinzaal vanwege afwezigheid 2de paar ogen het heuvelproces tijdelijk stilgelegd Conform procedure heeft ProRail het heuvelproces tijdelijk stilgelegd.  
16/aug/18 Geen fysiek toezicht buiten geconstateerd, terwijl heuvelproces in bedrijf was genomen. Conform procedure heeft ProRail het heuvelproces tijdelijk stilgelegd.  
15/aug/18 Melding oponthoud klasse 1 . Wagen beladen met lading klasse 1 met een oponthoud van meer dan drie uur op Kijfhoek Reguliere melding van wagen met vuurwerk  
14/aug/18 Smeulende poetsdoek op het spoor Door bedrijfsbrandweer opgelost. Geen vervolg noodzakelijk  
11/aug/18 3 wagons met licht ontvlambare vloeistof is met een te snelle afloop het heuvelsysteem afgelopen. De wagon is met 3,7 m/s naar beneden gereden, terwijl het max. 3 m/s is.
Conform procedure is heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
Een rem van de drie wagons heeft niet naar behoren gefunctioneerd.
 
18/jul/18 Doorschieten wagon met milieugevaarlijke stof op Remslof.
Tussen waarneming en incident is geen duidelijke tijdslijn te verklaren.
Feitenonderzoek is op 24 juli 2018 vastgesteld. V.w.b. vervolg zie onder 1.  
17/jul/18 Aanrijding tussen twee wagons (geen gevaarlijke stoffen) tijden het heuvelproces Om flankaanrijding te vookomen is via het Heuvelsysteem gestuurd op een kop-staartbotsing.
Heuvelsysteem heeft na behoren gefunctioneerd. Geen nader onderzoek noodzakelijk.
 
15/jul/18 Een werktrein is in een buiten dienst gesteld gebied op een gedeelte van het spoor gekomen waar hij niet mocht komen Feitenonderzoek is op 17 juli 2018 vastgesteld. V.w.b. vervolg zie onder 1.  
15/jun/18 Ketelwagon met Styreen botst op platte kar met materialen Feitenonderzoek is 18 juni 2018 door ProRail vastgesteld. Binnen 13 weken zal conform advies een landelijk onderzoek zijn uitgevoerd.
Gezien de andere incidenten en het causaal verband tussen deze incidenten is dit onderzoek vertraagd.
 
00-10-2018 Melding gekregen van een defecte trein om 01:00. Stond op de fly over spoor. Doordat de trein aan de achterkant kan uitveren is deze voorbij een rood sein gegaan door het uitveren. Geen gevaarlijke situatie ontstaan, maar trein bevatte wel gevaarlijke stoffen. Melding bij DCMR binnengekomen.  
tot 15 juni 2018 19 meldingen:
11 druppellekkages (7 ook geconstateerd)
3 spoor incidenten
4 brand/broei
1 geurklacht.
Bij melding druppellekkage worden alle hulpdiensten opgeroepen. De OBOG-ploeg doet de eerste interventie.
Aandachtspunt blijft de druppellekkages.