Kijfhoek

Op deze pagina vindt u informatie over alle ontwikkelingen rondom rangeerterrein Kijfhoek.

Goederenemplacement Kijfhoek

Met 50 hectare, 43 verdeelsporen, 14 aankomstsporen en 12 opstelsporen is Kijfhoek het grootste emplacement van Nederland. Gelegen tussen Barendrecht en Zwijndrecht, vormt Kijfhoek de schakel tussen de Nederlandse havens en grote industriële gebieden in Nederland en Europa. De aanleg startte in 1975 en in 1980 werd het emplacement in gebruik genomen. Kijfhoek is onderdeel van een Europees netwerk. Van Kijfhoek vertrekken meerdere treinen per dag naar andere hubs, zoals Antwerpen, Hamburg, Basel, Hagen en Keulen. Daar worden de wagons eventueel weer verder gesorteerd of gaan ze naar de eindgebruiker van de goederen. Vaak zijn dat bedrijven in Midden- en Zuid-Europa. Kijfhoek is een onmisbare schakel tussen de Nederlandse havens en industrie en het Europese achterland. Op Kijfhoek worden treinen opnieuw samengesteld door treinen te ‘heuvelen’. Heuvelen is een ingenieus systeem waarbij met de zwaartekracht de juiste lading achter de juiste locomotief komt. Het samenstellen van treinen op deze manier gebeurt in Nederland alleen op Kijfhoek. Hoe dit precies werkt wordt in deze video uitgelegd. Naast sorteercentrum vervult Kijfhoek ook een bufferfunctie voor de Hoogovens in IJmuiden en de LPG terminal in de Vlissingse haven. Op Kijfhoek staan wagens van deze bedrijven klaar om staal en andere producten op elk gewenst moment te kunnen leveren.

In 2011 vatte een ketelwagon met ethanol vlam doordat deze met een te hoge snelheid van de heuvel kwam en tegen een andere wagon botste. De brand was lastig te bestrijden omdat niet exact bekend was wat er in de wagons rondom de brandende wagon zat. Sindsdien zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van veiligheid. Zo is het terrein uitgerust met een bedrijfsbrandweer en is er realtime informatie beschikbaar over waar wat staat en rijdt.

Recente ontwikkelingen

Recent was emplacement Kijfhoek in het nieuws door een aantal incidenten. In juni 2018 botsen een ketelwagon en een platte kar op elkaar. Daarna volgen er meer incidenten. De oorzaken worden momenteel nader onderzocht. Wat we nu al weten is dat een aantal incidenten is veroorzaakt door verkeerd handelen.

Op 19 juli 2018 legt ProRail de onderhoudswerkzaamheden die op het rangeeremplacement plaatsvinden stil. Op 6 augustus 2018 constateert de Inspectie  Leefomgeving en Transport (ILT) dat ProRail en Strukton Rail zich niet hielden aan hun eigen veiligheidsinstructies. ILT bepaalt dat ProRail en Strukton Rail voorlopig niet mogen beginnen met groot-onderhoud aan de sporen op het rangeerterrein. Zij moeten eerst een grondige analyse van de veiligheidsrisico's maken en maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen. Het werk dat nog wel aan het spoor wordt gedaan (controles, herstel van storingen en onderhoud) staat onder verscherpt toezicht van ILT. ProRail onderschrijft de conclusies en belooft de veiligheidscultuur en het veiligheidsbeleid te verbeteren.

Het college van Zwijndrecht richt zich in dit dossier op:

  • Terugdringen van het aantal incidenten op Kijfhoek;
  • Onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de incidenten en de veiligheidscultuur op Kijfhoek;
  • Toezien dat ProRail ervoor zorgt dat de veiligheidscultuur en het veiligheidsbeleid verbetert

Dit doet de gemeente in het belang van de veiligheid van onze inwoners en het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst.

Raadsbrieven
De raad volgt nauwgezet de ontwikkelingen op en rond rangeeremplacement Kijfhoek. Iedere twee weken vat het college voor de gemeenteraad de ontwikkelingen rond Kijfhoek samen in een brief. Deze raadsinformatiebrieven vormen een handige samenvatting en vindt u hier terug. Ook rapporten en andere belangrijke documenten staan in dit overzicht.

Tweede Kamerstukken
Bekijk hier alle Tweede Kamerstukken.

Provinciale stukken
Bekijk hier alle Provinciale stukken.