Rampen en risico's

Binnen de gemeente Zwijndrecht kennen we verschillende risico’s. Bijvoorbeeld risico’s bij het spoor, rangeerterrein Kijfhoek, op het water of de weg en bij bedrijven. De gemeente neemt zoveel mogelijk maatregelingen om eventuele rampen te voorkomen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijven sommige risico’s bestaan. Wat hulpdiensten en de gemeente doen bij een ramp en hoe zij samenwerken staat daarom beschreven in een plan.

Waarschuwen bij een ramp

Wanneer dit nodig is, waarschuwt de gemeente u voor de ramp of de dreiging van een ramp. Hiervoor gebruikt zij de rampensirenes. Als u de sirene hoort gaat u direct naar binnen. U sluit de ramen en deuren. U sluit ook alle ventilatiekanalen en –roosters. Daarna zet u de televisie, radio of computer aan. Dit hoeft u niet op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur te doen. Dan test de gemeente namelijk de werking van de sirenes. Meer info leest u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Informeren via andere bronnen

De gemeente informeert u ook over rampen en calamiteiten via radio, televisie, websites of SMS-alarmering. De rampenzender voor de provincie Zuid-Holland is Radio Rijnmond. De frequenties zijn 93,4 FM (in de ether) en 96,1 FM (op de kabel). Bij een nationale ramp ontvangt u ook informatie over de ramp op NPO 2 en 3 (Nederlandse Publieke Omroep).

Risico’s

De provincie Zuid-Holland heeft samen met gemeenten de risicokaart ontwikkeld. Met deze kaart krijgt u een overzicht waar rampen zich in de gemeente kunnen voordoen.

Vragen of meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de landelijke website 'Denk vooruit' of bij een ramp op het spoor op de regionale website 'Wat doe je'.