Actieprogramma Veilig

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke onderwerpen voor het gemeentebestuur. Daarvoor heeft de gemeente samen met de politie, woningcorporaties en welzijnsorganisaties een Actieprogramma Veilig opgesteld, waarin de prioriteiten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid staan voor de periode 2014 – 2018.

Doel van het Actieprogramma Veilig 2014-2018 is om van Zwijndrecht een nog veiligere gemeente te maken. Alle terreinen waarop veiligheid een rol speelt zijn opgenomen in dit actieprogramma.

Zwijndrecht Veilig

De gemeente vraagt geregeld uw aandacht voor veiligheid. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met de Veiligheidskrant, de Vakantiekaart,  tijdens de landelijke Week van de Veiligheid of met specifieke acties.Logo Zwijndrecht Veiligsrc="/dsresource?objectid=b54352f1-2b5b-4673-919e-6781e76a77d9&&disposition=inline"