Uitvoeringsprogramma handhaving Zwijndrecht 2017 - definitief

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht (hierna: college). In het uitvoeringsprogramma legt het college vast op welke wijze prioriteit wordt gegeven aan de gemeentelijke handhavingstaken met betrekking tot de wet- en regelgeving omtrent bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, illegaal gebruik en vernieling openbare ruimte, drank en horeca, winkeltijdenwet en kinderopvang.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Uitvoeringsprogramma handhaving Zwijndrecht 2017 - definitief pdf, 234kB