Subsidies

U wilt subsidie aanvragen?

Subsidie dient u digitaal aan te vragen. Onder aan deze website staan de digitale aanvraagformulieren.

Vaststelling subsidie 2019
Heeft u in 2019 subsidie ontvangen en moet deze nog worden vastgesteld? Het verzoek tot vaststelling dient uiterlijk 1 juni 2020 in ons bezit te zijn. Hiervoor kunt u het formulier VASTSTELLING SUBSIDIE gebruiken.

2020
Aanvragen voor structurele subsidies kunt u niet meer indienen. De deadline was 1 september 2019. U kunt nog wel een aanvraag voor een incidentele subsidie indienen. Ook hiervoor staat een formulier op onze website.
Een aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit in ons bezit te zijn.

Informatie
Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan subsidies@zwijndrecht.nl of contact opnemen met Edith Versijde 078 – 770 3628 of Graciëlla Marica 078 -770 3625.

Duurzaamheidssubsidie
Wilt u meer weten over mogelijkheden voor energiesubsidies? Dan kunt u meer informatie terugvinden op www.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht

Kleine energiebesparende maatregelen
Dit jaar is er extra geld om huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. De subsidie is voor de "Regeling Reductie Energiegebruik"(RRE). Het gaat bijvoorbeeld om het aanbrengen van radiatorfolie, het plaatsen van tochtstrips of het plaatsen van ledlampen. Wilt u meer weten over energie of wat u kunt doen om energie te besparen? Kijk op www.drechtstedenenergie.nl voor meer informatie en tips.