Subsidies

U wilt subsidie aanvragen?

Er is iets veranderd!

Subsidie kunt u voortaan digitaal aanvragen. Op deze website staan de digitale aanvraagformulieren.

Heeft uw organisatie in het verleden subsidie van de gemeente Zwijndrecht ontvangen, dan heeft u onlangs een informatiebrief ontvangen over digitaal subsidieaanvragen met behulp van Eherkenning.

TIP
Beschikt uw organisatie nog niet over een Eherkenning account? Regel dit voordat u de aanvraag indient.

2018
Heeft u in 2018 subsidie ontvangen en moet deze nog worden vastgesteld? Het verzoek tot vaststelling dient uiterlijk 1 juni 2019 in ons bezit te zijn. Het formulier voor vaststelling kunt u hieronder vinden.

2019
Voor 2019 kunt u alleen nog incidentele subsidie voor leefbaarheid of een sportevenement aanvragen. De deadline voor de structurele subsidies is al verlopen. Het formulier voor incidentele subsidies staat hieronder.

2020
Eind maart/begin april 2019 stelt het College de nieuwe Subsidieregeling voor subsidieverstrekking Gemeente Zwijndrecht 2020 vast. Daarna worden de formulieren voor de structurele subsidies 2020 op de website geplaatst.

Informatie
Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan subsidies@zwijndrecht.nl of contact opnemen met Edith Versijde 078 – 770 3628 of Graciëlla Marica 078 -770 3625.