Subsidies

U wilt subsidie aanvragen?
Er is iets veranderd!
Subsidie dient u voortaan digitaal aan te vragen. Op deze website staan de digitale aanvraagformulieren.

Vaststelling subsidie 2018
Heeft u in 2018 subsidie ontvangen en moet deze nog worden vastgesteld? Het verzoek tot vaststelling dient uiterlijk 1 juni 2019 in ons bezit te zijn. Ook dit gaat voortaan met een digitaal formulier wat u hieronder kunt terugvinden.

2019
Voor 2019 kunt u alleen nog een incidentele subsidie voor leefbaarheid of een sportevenement aanvragen. Het formulier voor incidentele subsidies staat hieronder. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

2020
Op 9 april 2019 heeft het College de nieuwe Subsidieregeling voor subsidieverstrekking Gemeente Zwijndrecht 2020 vastgesteld. De subsidieregeling vindt u ook terug op deze website. Bij elke subsidieregel staat aangegeven welk formulier u dient te gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Voor iedere subsidie dient u een aparte aanvraag in te dienen. Als u meerdere subsidies aanvraagt kan het dus zijn dat u verschillende formulieren moet gebruiken.

Informatie
Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan subsidies@zwijndrecht.nl of contact opnemen met Edith Versijde 078 – 770 3628 of Graciëlla Marica 078 -770 3625.

TIP
Beschikt uw organisatie nog niet over een e-herkenning account? Regel dit voordat u de aanvraag indient.