Subsidies

U wilt subsidie aanvragen?

Subsidie dient u digitaal aan te vragen. Onder aan deze website staan de digitale aanvraagformulieren.

Vaststelling subsidie 2019
Heeft u in 2019 subsidie ontvangen en moet deze nog worden vastgesteld? Het verzoek tot vaststelling dient uiterlijk 1 juni 2020 in ons bezit te zijn. Hiervoor kunt u het formulier VASTSTELLING SUBSIDIE gebruiken.

2020
Aanvragen voor structurele subsidies kunt u niet meer indienen. De deadline was 1 september 2019. U kunt nog wel een aanvraag voor een incidentele subsidie indienen. Ook hiervoor staat een formulier op onze website.
Een aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit in ons bezit te zijn.

Informatie
Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan subsidies@zwijndrecht.nl of contact opnemen met Edith Versijde 078 – 770 3628 of Graciëlla Marica 078 -770 3625.

Duurzaamheidssubsidie
Wilt u meer weten over mogelijkheden voor energiesubsidies? Dan kunt u meer informatie terugvinden op http://www.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht