Subsidies

Deadline subsidies 2018

Wilt u voor 2018 in aanmerking komen voor subsidie en heeft u nog geen aanvraag ingediend? De uiterste inleverdatum is 1 september a.s. Als uw organisatie in het verleden subsidie van de gemeente Zwijndrecht heeft ontvangen, dan heeft u in april van dit jaar een informatiebrief ontvangen.

Geef in de aanvraag duidelijk aan voor welke subsidieregel u subsidie aanvraagt. Niet zeker onder welke subsidieregel uw aanvraag valt? Kies hieronder voor de subsidieregeling 2018.

Lukt het u niet om vóór 1 september een aanvraag in te dienen? Dan kunt u schriftelijk of per email, voorzien van een duidelijke argumentatie, uitstel vragen. Geef hierbij duidelijk aan tot wanneer u uitstel vraagt. Na beoordeling van uw verzoek ontvangt u van ons een reactie. Let op: het niet tijdig indienen van een aanvraag of verzoek tot uitstel kan tot gevolg hebben dat wij de aanvraag niet in behandeling nemen en u geen subsidie voor 2018 ontvangt.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan subsidies@zwijndrecht.nl of contact opnemen met Edith Versijde 078 – 770 3628.

Budget voor incidentele sportsubsidies 2017 is volledig benut.

Voor elke subsidie is in de subsidieregeling een subsidieplafond (=beschikbaar budget) vastgesteld. Dit mag niet worden overschreden. Er zijn in 2017 inmiddels zoveel aanvragen ingediend en toegekend voor incidentele sportevenementen dat het subsidieplafond is bereikt. Dit betekent dat er geen aanvragen meer voor incidentele sportevenementen voor 2017 kunnen worden ingediend.

livecom.net chat