Subsidies

U wilt subsidie aanvragen?

Subsidie dient u digitaal aan te vragen. Onder aan deze pagina vindt u de aanvraagformulieren.

Jaarverantwoording subsidies 2019
Zoals u weet moet u voor 1 juni 2020 een verzoek indienen voor de vaststelling van de subsidie over het jaar 2019. Mocht dit als gevolg van de coronacrisis tot problemen leiden, verzoeken wij u dit tijdig te melden. U kunt hiervoor terecht bij Edith Versijde, per email: subsidies@zwijndrecht.nl. Alleen als er geen werkbare oplossing voorhanden is voor het tijdig indienen, kunt u met haar overleggen of er uitstel verleend kan worden.
Voor de vaststelling kunt u het formulier VASTSTELLING SUBSIDIE gebruiken.

2020
Aanvragen voor structurele subsidies kunt u niet meer indienen. De deadline was 1 september 2019. U kunt nog wel een aanvraag voor een incidentele subsidie indienen. Ook hiervoor vindt u een formulier onder aan deze pagina. Een aanvraag voor een incidentele subsidie dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit in ons bezit te zijn.
Voor meer informatie over subsidies 2020 verwijzen wij u naar de informatiebrief van het college op deze pagina.

Informatie
Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan subsidies@zwijndrecht.nl of contact opnemen met Edith Versijde 078 – 770 3628 of Graciëlla Marica 078 -770 3625.

Duurzaamheidssubsidie
Wilt u meer weten over mogelijkheden voor energiesubsidies? Dan kunt u meer informatie terugvinden op www.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht

Kleine energiebesparende maatregelen
Dit jaar is er extra geld om huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. De subsidie is voor de "Regeling Reductie Energiegebruik"(RRE). Het gaat bijvoorbeeld om het aanbrengen van radiatorfolie, het plaatsen van tochtstrips of het plaatsen van ledlampen. Wilt u meer weten over energie of wat u kunt doen om energie te besparen? Kijk op www.drechtstedenenergie.nl voor meer informatie en tips.