Subsidies en vergoedingen

Deadline subsidies 2018

Wilt u voor 2018 in aanmerking komen voor subsidie en heeft u nog geen aanvraag ingediend? De uiterste inleverdatum is 1 september a.s. Als uw organisatie in het verleden subsidie van de gemeente Zwijndrecht heeft ontvangen, dan heeft u in april van dit jaar een informatiebrief ontvangen.

Geef in de aanvraag duidelijk aan voor welke subsidieregel u subsidie aanvraagt. Niet zeker onder welke subsidieregel uw aanvraag valt? Kies hieronder voor de subsidieregeling 2018.

Lukt het u niet om vóór 1 september een aanvraag in te dienen? Dan kunt u schriftelijk of per email, voorzien van een duidelijke argumentatie, uitstel vragen. Geef hierbij duidelijk aan tot wanneer u uitstel vraagt. Na beoordeling van uw verzoek ontvangt u van ons een reactie. Let op: het niet tijdig indienen van een aanvraag of verzoek tot uitstel kan tot gevolg hebben dat wij de aanvraag niet in behandeling nemen en u geen subsidie voor 2018 ontvangt.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan subsidies@zwijndrecht.nl of contact opnemen met Edith Versijde 078 – 770 3628.