Gymzaal HOA

De wijk Heer Oudelands Ambacht krijgt een nieuwe gymzaal. Dat heeft de gemeenteraad in november 2018 besloten. Deze wordt op verzoek van de school gebouwd naast kindcentrum De Notenbalk aan de Bazuinstraat. Nu is daar geen gymzaal in de buurt. Na diverse overleggen met de omwonenden en de school is gekozen voor de locatie aan de Bazuinstraat en is het eerste ontwerp aangepast. Het afgelopen jaar heeft de gemeente de schetsen voor de gymzaal verder uitgewerkt. 

Op verzoek van de buurt wordt de gymzaal deels verdiept aangelegd. Daardoor is hij aan de buitenzijde 4 meter hoog. Deze hoogte past in het bestemmingsplan.

In de collegenotitie aan de gemeenteraad van 14 februari 2018 (hieronder) vindt u een tekening die een indruk geeft hoe de gymzaal eruit gaat zien. 

Begin september bespreekt de gemeente de uitgewerkte plannen met de buurt en het onderwijs. Hun reacties worden, voor zo ver dat kan, in het ontwerp verwerkt. De bouw van de nieuwe gymzaal start waarschijnlijk in 2020.                                                                                                                                                          

Bekijk hier de brieven en bijlagen

Hieronder vindt u de brieven en berichten aan de raad voorafgaand aan de besluitvorming over de gymzaal. Ook de uitnodiging voor de informatieavond voor omwonenden in september hebben we toegevoegd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact met projectleider Gerrit Jan Voerman, via telefoonnummer 078 770 6061 of per e-mail via gj.voerman@zwijndrecht.nl.