Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. U ontvangt de VOG na aanvraag binnen 4 weken per post.

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen. Klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Kosten

Uw aanvraag bij de gemeente kost € 41,35.

Digitaal aanvragen

Dit is de snelste en goedkoopste manier. Uw aanvraag voor een digitale VOG is €33,85. Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie/werkgever die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is.
Lees meer

Aanvragen via de gemeente

U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever.
Lees meer

Aanvragen via Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de BRP

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.
Lees meer