Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel. U kunt het uittreksel ook online aanvragen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 14 078.

Meer informatie over onze aangepaste openingstijden

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u bij de gemeente Zwijndrecht staat ingeschreven als inwoner.

U vraagt eenvoudig online een uittreksel met uw persoonsgegevens aan.

Kosten

  • Online aanvraag € 8,50
  • Aanvraag bij de balie € 13,40. U krijgt het uittreksel direct mee

Regelen

Aanvraag BRP uittreksel (met DigiD)

Aan de balie regelen

Wanneer u het uittreksel direct nodig heeft, doet u uw aanvraag aan de balie en niet online. U komt hiervoor persoonlijk langs met uw identiteitsbewijs. U betaalt het uittreksel aan de balie en krijgt het daarna direct mee. Liever pinnen dan contant.

Bewijs van in leven zijn en attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita bewijst u dat u in leven bent op het moment van afgifte. U heeft het bewijs nodig voor bijvoorbeeld pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties.

Bewijs van in leven zijn

Attestatie de vita

  • is een internationaal model in meer talen
  • vraagt u persoonlijk aan bij de balie van de gemeente
  • is geldig in het buitenland
  • kost € 13,80
  • als u de attestatie de vita voor een pensioenfonds nodig heeft is het uittreksel gratis

Aan de balie betaalt u direct bij aanvraag. Liever pinnen dan contant. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Bewijs van Nederlanderschap

Met een bewijs van Nederlanderschap toont u dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U vraagt het bewijs online aan (met DigiD) of persoonlijk aan de balie van de gemeente.

Iemand toestemming geven voor de aanvraag

Iemand van 18 jaar of ouder mag voor u een afschrift of uittreksel aanvragen. Hiervoor geeft u diegene toestemming. U stuurt online of geeft mee:

  • een machtiging (pdf, 234 kB) met datum en uw handtekening
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • de ander (gemachtigde) neemt van zichzelf ook een geldig identiteitsbewijs mee

Een uittreksel voor alle bewoners op het adres mag u alleen aanvragen als u met uw eigen gezinsleden op dit adres woont. Wanneer u dit uittreksel aanvraagt heeft u toestemming nodig van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar.