Geheim adres en persoonsgegevens

Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, krijgen gegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun taken. De gemeente is verplicht uw gegevens aan hen te verstrekken.

Denk hierbij aan:

  • Belastingdienst
  • Justitie
  • Pensioenfondsen
  • Sociale Verzekeringsbank
  • Instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek)

De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel kan zij gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Dit alleen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van hun taak. Als u dat niet wilt, kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen.

Kosten

Deze aanvraag is gratis.

Online aanvragen

Bij de gemeente Zwijndrecht kunt u inloggen met uw DigiD. Als u inlogt controleren wij uw gegevens zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt te zijn. Alle informatie die u daarna invult, wordt vertrouwelijk behandeld.

Online aanvragen

Afspraak maken

U kunt ook langs komen in de Afdeling Gemeentewinkel. Geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u persoonlijk aan de balie aanvragen of afmelden. Maak hiervoor online een afspraakVergeet uw geldig identiteitsbewijs niet!.

Afspraak maken

Vorige woonplaats

Als u wilt dat uw vorige woonplaats uw gegevens ook geheim houdt, vraagt u ook daar geheimhouding aan. Dit gaat niet automatisch wanneer u naar een andere gemeente verhuist.