Bewijs van in leven zijn

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus is de gemeentewinkel tot en met dinsdag 28 april 2020 alleen open voor dringende zaken. U kunt tot en met 28 april 2020 geen afspraak maken voor een bewijs van in leven zijn. U kunt het bewijs van in leven zijn wel online aanvragen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 14 078.

Meer informatie over onze aangepaste openingstijden

Het 'bewijs van in leven zijn' is een schriftelijke verklaring van de gemeente dat een persoon in leven is. Een andere naam hiervoor is: 'Attestatie de vita'. Het 'bewijs van in leven zijn' kan nodig zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het 'bewijs van in leven zijn' is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP). U kunt dit uittreksel daarom alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online aanvragen

Het 'bewijs van in leven zijn' (uittreksel BRP) kunt u online aanvragen.

Vraag nu online aan

Afspraak maken

U kunt een bewijs van in leven zijn ook persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Een attestatie de vita moet u altijd persoonlijk aan de balie aanvragen in de gemeente waar u woont en ingeschreven staat. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Betreft het een aanvraag voor het pensioenfonds, dan dient u in persoon langs te komen tijdens openingstijden van de Gemeentewinkel. De volgende stukken moet u hiervoor meenemen:

  • Legitimatiebewijs
  • Brief pensioenfonds

Kosten

De kosten van het 'bewijs van in leven zijn'/'Attestatie de vita' zijn € 13,80. Indien u de aanvraag digitaal doet, betaalt u slechts €8,50.

Er worden geen kosten in rekening gebracht als u het bewijs nodig heeft voor het pensioenfonds.

Aanvraag

Gemeente Zwijndrecht, Gemeentewinkel, 14 078, gemeente@zwijndrecht.nl