Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus is de gemeentewinkel tot en met dinsdag 28 april 2020 alleen open voor dringende zaken. U kunt tot en met 28 april 2020 geen afspraak maken voor een afschrift of uittreksel burgerlijke stand. U kunt het afschrift of uittreksel wel online aanvragen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 14 078.

Meer informatie over onze aangepaste openingstijden

Heeft u een bewijs nodig van een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Dan kunt een afschrift van de officiële akte aanvragen. Dat doet u bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Van de volgende akten kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen:

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte van uw registratie partnerschap

Verschil tussen een uittreksel en afschrift

  • Uittreksel: beperkte informatie uit de akte
  • Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'
  • Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland. Het uittreksel registratie partnerschap is niet meertalig.

Kosten

Het afschrift/uittreksel kost € 13,80.

Vraag nu online aan