Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Dan kunt een afschrift van de officiële akte aanvragen. Dat doet u bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Van de volgende akten kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen:

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • echtscheidingsakte
  • akte van uw registratie partnerschap

Verschil tussen een uittreksel en afschrift

  • Uittreksel: beperkte informatie uit de akte
  • Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'
  • Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland. Het uittreksel registratie partnerschap is niet meertalig.

Kosten

Het afschrift/uittreksel kost € 13,80.

Vraag nu online aan