Precariobelasting

Gebruik openbare ruimte

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat beschreven wat wel en wat niet mag in de openbare ruimte. Voor veel activiteiten is een vergunning nodig, zie bijvoorbeeld artikel 2.10 A van de APV, via de volgende link:

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een bouwcontainer op een openbare parkeerplaats, dient u derhalve een vergunning aan te vragen. In uw aanvraag vermeld u uw NAW-gegevens, welk object u op locatie wil plaatsen (incl. maten), de locatiegegevens en de periode waarvoor u de vergunning aanvraagt. Uw aanvraag dient u in via gemeente@zwijndrecht.nl.

Precariobelasting

Het gebruik van de openbare ruimte is niet altijd gratis. De gemeente rekent geld voor het exclusief gebruik van de openbare ruimte. Dat kan gaan om commercieel of zakelijk gebruik, bijvoorbeeld voor een terras of een reclamebord. Maar ook bij particulier gebruik betaalt u een vergoeding voor het gebruik, bijvoorbeeld als u een container of andere materialen op openbaar terrein (tijdelijk) opslaat. Ook als er geen vergunning nodig is. Het tarief wordt berekend naar feitelijk gebruik in tijd en omvang. De tarieven zijn opgenomen in de precarioverordening. U vindt deze via de volgende link:

Precarioverordening

De precariobelasting wordt separaat gerekend van de eventuele kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag, de zogenoemde leges.

Voor vragen over het gebruik van de openbare ruimte en de mogelijk kosten kunt u met de gemeente contact opnemen, telefonisch op nummer 14078 of per email op gemeente@zwijndrecht.nl.