Zwijndrecht, thuishaven van de binnenvaart

Zwijndrecht is de grootste binnenvaartgemeente in Nederland. Zo’n 800 binnenvaartondernemers hebben hun thuisbasis in Zwijndrecht. Veel toonaangevende bedrijven zijn in Zwijndrecht bij het water en de havens gevestigd. Watergebonden bedrijvigheid en de havens zijn kenmerkend voor de Zwijndrechtse economie.

Havens

Zwijndrecht heeft havens en kades van de Strooppot tot de Oude Haven in Heerjansdam.

Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam voert het nautisch beheer uit in de Swinhaven, Drechthaven, Develhaven, Uilenhaven en aan de rivieroever (ten oosten van de spoorbrug) in Zwijndrecht.

De gemeente werkt sinds 1 januari 2015 samen met Havenbedrijf Rotterdam aan de invulling van gezamenlijk havenbeheer, de inning van havengelden en de ontwikkeling van havens en haventerreinen in Zwijndrecht. De tarieven van het binnenhavengeld kunt u vinden op de website van het Havenbedrijf Rotterdam.