Witte de Withstraat - Groot onderhoud wegen en riolering

In 2020 starten we met grootschalig onderhoud aan de wegen en riolering in de Witte de Withstraat en omgeving. Dit is nodig omdat het riool en de bestrating van de rijbaan, parkeervakken en stoep aan vervanging toe zijn. Ook moet op sommige plaatsen worden opgehoogd.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project.

Witte de Withstraat

Wat gaat er gebeuren en waarom?

In 2020 wordt de bestrating, de riolering en het groen vervangen. Omdat de buitenruimte in de loop der jaren verzakt is, wordt de weg ook opgehoogd. Ook worden de speelplaatsen en de openbare verlichting opnieuw ingericht. Vooruitlopend op de uitvoering van het project is de speelplaats op de hoek van de Admiraal Trompstraat en de Adriaan Banckertstraat in 2018 vernieuwd.

Waar?

Het gaat in dit project om de volgende straten:
Witte de Withstraat, Kortenaerstraat, Jan van Galenstraat, Cornelis Evertsenstraat, Admiraal Trompstraat en de straten bij de vijf Kapiteinenflats.

Gebied Witte de Withstraat

Voorbereidingen

Om de werkzaamheden in 2020 goed te kunnen uitvoeren, worden in 2019 de nodige voorbereidingen verricht, zoals:

  •  Het inmeten van de hoogte van de buitenruimte om in beeld te brengen hoeveel de buitenruimte in de loop der jaren gezakt is.
  • Het graven van proefsleuven om de ligging van kabels en leidingen in kaart te brengen. Deze informatie hebben we nodig bij het uitwerken van een nieuw rioleringsplan. We brengen zo eventuele knelpunten in kaart. Als we knelpunten vinden, gaan we met de eigenaren van de kabels en leidingen (nutsbedrijven) zorgen voor een oplossing.
  • Verder worden er diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals milieukundig bodemonderzoek. Dit zijn we verplicht als we werkzaamheden in de grond gaan uitvoeren.
  • In het voorjaar van 2019 maken wij een ontwerptekening. De nieuwe inrichting blijft in principe zo veel mogelijk gelijk aan de huidige inrichting. Wel proberen we de straten zo in te richten dat autoverkeer niet te snel gaat rijden. Ook wordt gekeken naar de inrichting van het groen en de parkeervakken. De ontwerptekening wordt tijdens een bewonersavond aan de bewoners gepresenteerd.
  • Na eventuele aanpassingen wordt het ontwerp vervolgens definitief gemaakt.
  • Het definitieve ontwerp wordt daarna uitgewerkt tot een bestek. In het najaar van 2019 wordt een aannemer geselecteerd die het werk gaat uitvoeren.

Werkzaamheden Stedin en Oasen aan gas- en waterleidingen in 2019

Vooruitlopend op het groot onderhoud, worden door Stedin en Oasen in 2019 gas- en waterleidingen en elektra in de openbare ruimte vervangen. Stedin en Oasen zullen u hier vooraf over informeren.

Fases groot onderhoud

Het groot onderhoud in 2020 zal gefaseerd (per straat of deel van een straat) worden uitgevoerd, zodat de overlast zo veel mogelijk wordt beperkt. Voor de start van de werkzaamheden worden de bewoners hierover per fase door de aannemer geïnformeerd.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over dit project? Neem dan contact op met de projectleider Robert Penning via r.penning2@zwijndrecht.nl of via telefoonnummer 14 078.