Nijenhoffstraat

Vanaf half augustus tot en met eind september is de Nijhoffstraat afgesloten in verband met groot onderhoud. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.