Kinkelenburg, Toutenburg en Hellenburg

In deze straten wordt de bestrating en de beplanting vervangen. De werkzaamheden worden in de periode 15 april tot 31 juli gefaseerd uitgevoerd.

De werkzaamheden starten in de Kinekelenburg. Tussen de Kinkelenburg en de Toutenburg wordt een noodrijbaan aangebracht voor de hulpdiensten, voor de duur van het gehele werk.