Veerplein/Maasplein

Het Veerplein en omgeving is een prachtige plek in Zwijndrecht. Je kunt er mooi wonen, er zijn diverse (scheepvaart)bedrijven en je kunt er gezellig wat eten of drinken. En je hebt er een fantastisch uitzicht op de rivier en het schilderachtige Dordrecht.

Veerplein van bovenafWe gaan het Veerplein en omgeving opknappen. Er is een flinke kwaliteitsverbetering nodig. De kade is verzakt, dus die gaan we opknappen. Omdat de boel dan toch op de schop moet, pakken we meteen de rommelige omgeving aan. Zo doen we dat in één keer goed.

Voorlopig ontwerp Veerplein en omgeving

Eerder stelde de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de nieuwe inrichting van het Veerplein en omgeving. Dit is gedaan na uitgebreid overleg met de bewoners. Met deze uitgangspunten én de uitkomsten van de enquête is een voorlopig ontwerp gemaakt.Het voorlopig ontwerp lag tot en met woensdag 25 september ter inzage. De reacties op het voorlopig ontwerp leest u in het overzicht. In september organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst en sprak zij met diverse bewoners en ook bezoekers van het gebied. Meer informatie over deze bijeenkomst leest u in het verslag.

Planning

  • November 2019: reactie van de gemeente op de inspraak
  • Eind 2019 / begin 2020: definitief ontwerp ter vaststelling naar de gemeenteraad
  • Maart 2020: inloopbijeenkomst met presentatie over het voorgestelde definitief ontwerp
  • Tweede kwartaal 2020: besluitvorming gemeenteraad over het definitief ontwerp

De verdere planning kan nog wijzigen, afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenteraad.

  • Zomer 2020: herinrichten parkeerplaatsen Nieuwstraat
  • Eind 2020: start vernieuwen kade Veerplein.

Samen de mouwen opstropen 

Het Veerplein en omgeving is aantrekkelijk voor jong en oud. Met het historisch karakter is het er fijn om te wonen. Er kan volop geflaneerd worden op de splinternieuwe boulevard met prachtig uitzicht over het water. Speciaalzaken, horeca en waterbus zorgen voor levendigheid. Gemeente en betrokkenen werken gezamenlijk aan de verbetering van het gebied. Met veel bewoners en ondernemers hebben we besproken wat we belangrijk vinden voor het Veerplein en omgeving. Dat is vastgelegd in de visie Veerplein en omgeving. De komende jaren stropen we de mouwen op. Bewoners, ondernemers en bezoekers spelen daarin een belangrijke rol. We gaan ontwerpen maken voor de buitenruimte. Met betrokkenen bepalen we wat daarbij het beste of meest praktische is. Daarbij houden we rekening met de belangen van elkaar.