Veerplein/Maasplein

Het Veerplein en omgeving is een prachtige plek in Zwijndrecht. Je kunt er mooi wonen, er zijn diverse (scheepvaart)bedrijven en je kunt er gezellig wat eten of drinken. En je hebt er een fantastisch uitzicht op de rivier en het schilderachtige Dordrecht.

Veerplein van bovenafWe gaan het Veerplein en omgeving opknappen. Er is een flinke kwaliteitsverbetering nodig. De kade is verzakt, dus die gaan we opknappen. Omdat de boel dan toch op de schop moet, pakken we meteen de rommelige omgeving aan. Zo doen we dat in één keer goed.

Kom naar de informatiebijeenkomst

Op 11 september 2019 organiseren we een informatiebijeenkomst waarbij u meer informatie krijgt over het voorlopig ontwerp. U bent van harte welkom om 19.30 uur in Het Spektakel, Norderstedtplein 10 in Zwijndrecht. De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Wethouder Jos Huizinga en Adriaan Geuze van architectenbureau West 8 geven allereerst een toelichting op het voorlopig ontwerp en het vervolgproces. Daarna gaan we in groepjes uiteen om met elkaar in gesprek te gaan over het voorlopig ontwerp en de thema's die daarin voorkomen. Er is dus alle ruimte om uw mening te geven. Een samenvatting van de avond gaat mee met de inspraakreacties.

Voorlopig ontwerp Veerplein en omgeving

Eerder stelde de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de nieuwe inrichting van het Veerplein en omgeving. Dit is gedaan na uitgebreid overleg met de bewoners. Met deze uitgangspunten én de uitkomsten van de enquête is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Uitslag enquête 'Wat vind jij van het Veerplein?'

De afgelopen periode konden inwoners en bezoekers hun mening geven over het nieuwe Veerplein. Bekijk de uitkomsten van deze enquete (1,7 kB).

Bekijk het voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp van het Veerplein en omgeving kunt u tot en met woensdag 25 september 2019 inzien. Ook kunt u uw mening geven op het ontwerp. Uw reactie kunt u mailen of per brief sturen naar Gemeente Zwijndrecht, t.a.v. Arend van Grootheest, Raadhuisplein 3, 3331 BT  Zwijndrecht. U kunt het voorlopig ontwerp op meerdere manieren bekijken:

U kunt het voorlopig ontwerp ook inzien op het gemeentehuis van Zwijndrecht. U kunt er naar vragen bij de receptie.

Planning

  • Woensdag 11 september 2019: informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp.
  • Eind 2019: definitief ontwerp ter vaststelling naar de gemeenteraad

De verdere planning kan nog wijzigen, afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenteraad.

  • Zomer 2020: herinrichten parkeerplaatsen Maasplein
  • Eind 2020: start vernieuwen kade Veerplein.

Samen de mouwen opstropen 

Het Veerplein en omgeving is aantrekkelijk voor jong en oud. Met het historisch karakter is het er fijn om te wonen. Er kan volop geflaneerd worden op de splinternieuwe boulevard met prachtig uitzicht over het water. Speciaalzaken, horeca en waterbus zorgen voor levendigheid. Gemeente en betrokkenen werken gezamenlijk aan de verbetering van het gebied. Met veel bewoners en ondernemers hebben we besproken wat we belangrijk vinden voor het Veerplein en omgeving. Dat is vastgelegd in de visie Veerplein en omgeving. De komende jaren stropen we de mouwen op. Bewoners, ondernemers en bezoekers spelen daarin een belangrijke rol. We gaan ontwerpen maken voor de buitenruimte. Met betrokkenen bepalen we wat daarbij het beste of meest praktische is. Daarbij houden we rekening met de belangen van elkaar.