Veerplein/Maasplein

Het Veerplein en omgeving is een prachtige plek in Zwijndrecht. Je kunt er mooi wonen, er zijn diverse (scheepvaart)bedrijven en je kunt er gezellig wat eten of drinken. En je hebt er een fantastisch uitzicht op de rivier en het schilderachtige Dordrecht.

Veerplein

Visie op toekomst Veerplein en omgeving

De kademuur voor Zomerlust en het Veerplein en een gedeelte van het Maasplein moet vervangen worden voor het verbeteren van de veiligheid. De gemeente ziet dit als een kans om tegelijkertijd een visie op te stellen voor het hele gebied.
Het voorstel voor de toekomstvisie Veerplein en omgeving in Zwijndrecht licht klaar. De uitgangspunten en mogelijke maatregelen voor het gebied zijn uitgebreid besproken met de gemeenteraad en de samenleving. Het is nu aan de gemeenteraad om de  toekomstvisie vast te stellen.

Voornaamste uitgangspunten in de visie zijn: het ophogen van de kade en oever; het gebied aantrekkelijk maken voor bezoekers, bewoners en ondernemers; het gebied autoluw maken; en de verbindingen met omliggend gebied versterken. Uit de inspraakreacties blijkt dat er groot draagvlak  is voor de uitgangspunten en maatregelen. De gemeenteraad heeft op dinsdag 20 november  2018 de toekomstvisie voor het Veerplein en omgeving vastgesteld, nadat de uitgangspunten en maatregelen uitgebreid waren besproken met de samenleving.

Reacties uit inspraak

Bij de uitwerking wil de gemeente rekening houden met zaken die naar voren zijn gekomen tijdens de inspraakperiode. Dit betreft bijvoorbeeld het autovrij maken van de kade, waarbij er voldoende compensatie moet zijn voor auto's elders in het gebied. Het Veerplein moet toegankelijk blijven voor auto's. Ten aanzien van het uitzicht willen bewoners geen hoge bomen en gebouwen die het uitzicht verminderen. Laag groen kan wel. Ook wil men een betere afvalregeling. De wandel/fietspromenade wordt gewaardeerd. Aan het water moet openbaar recreëren mogelijk blijven. Ook is vermeld dat de inrichting van terrassen beter kan.

Bezoek Zutphen

Bericht stadsnieuws 5-12-2018 Vernieuwing kade Zutphen als voorbeeld

 

Raadsvoorstel en Visie Veerplein

Persberichten

5-11-2018 Voorstel toekomstvisie Veerplein en omgeving naar gemeenteraad
31-8-2018 Toekomst Veerplein en omgeving
29-1-2018  Grote opkomst voor Veerplein
10-1-2018  Meedenken over toekomst Veerplein

Eerdere presentatie

2018 08 28 Presentatie raad 28 aug 08 Herstel kade Zomerlust en visie op het gebied

Ideeën

Op zaterdag 27 januari 2018 organiseerde de gemeente hiervoor een bijeenkomst die goed bezocht was. Aan de hand van een presentatie van landschapsarchitect Adriaan Geuze deden de aanwezigen inspiratie op.

Ga verder naar...