Van 't Hofflocatie

Voor de Van 't Hofflocatie (Lindtsebenedendijk 149-151) wordt gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw. Op deze pagina vindt u actuele informatie en de ontwikkeling van de plannen.

Luchtfoto van 't hofflocatie

 

Voor de Van 't Hofflocatie (Lindtsebenedendijk 149-151) is een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor woningbouw door de ABB Bouwgroep. Het college van burgemeester en wethouders besloot op 20 november 2018 om de mogelijkheden verder uit te werken in een plan en hiervoor geld aan de gemeenteraad te vragen. Dit voorstel is op 11 december in de vergadering van de raad behandeld. 

 

ABB Bouwgroep is eigenaar van de voormalige boerderij op de Van 't Hofflocatie en het naastgelegen recreatiegebouw 't Hoff is eigendom van de gemeente. Deze gebouwen zullen gesloopt worden om de woningbouw mogelijk te maken. Het slopen gebeurt echter pas als het bouwen van woningen op deze locatie (financieel) haalbaar en uitvoerbaar is.

 

Tijdens de raadsvergadering is door de historische vereniging en een aantal omwonenden aangedrongen op behoud van de boerderij. De boerderij is geen monument, wat betekent dat er geen formele titel is om de boerderij te behouden. Desondanks is ontwikkelaar ABB, eigenaar van de boerderij, toch bereid om te onderzoeken of er een passende invulling voor de boerderij te vinden is.

 

Onderzoek

ABB voert op eigen initiatief een verkenning uit naar woningbouw op deze locatie. Na overleg met de gemeente hebben zij verder onderzoek verricht. Het onderzoek was vooral gericht op de geluidsbelasting van de locatie. Dit leidde tot een voorlopig plan voor de woningen, wat voldoet aan de gestelde geluidseisen. In deze plannen waren circa 46 grondgebonden woningen opgenomen. Nu er gekeken wordt of de boerderij toch behouden kan blijven, zal het plan op onderdelen aangepast worden. Zodra definitief duidelijk is of de boerderij behouden kan blijven en het schetsplan is aangepast, wordt er een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Dit zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 zijn. Daarna kan de bestemmingsplanprocedure starten.  

 

Bekijk hier