Van 't Hofflocatie

Voor de Van 't Hofflocatie (Lindtsebenedendijk 149-151) wordt gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw. Op deze pagina vindt u actuele informatie en de ontwikkeling van de plannen.

Luchtfoto van 't hofflocatie

 

Voor de Van 't Hofflocatie (Lindtsebenedendijk 149-151) is een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor woningbouw door de ABB Bouwgroep. Het college van burgemeester en wethouders besloot op 20 november 2018 om de mogelijkheden verder uit te werken in een plan en vraagt hiervoor geld aan de gemeenteraad. Dit voorstel komt op 11 december in de vergadering van de raad.

 

ABB Bouwgroep is eigenaar van de voormalige boerderij op de Van 't Hofflocatie en het naastgelegen recreatiegebouw 't Hoff is eigendom van de gemeente. Deze gebouwen zullen gesloopt worden om de woningbouw mogelijk te maken. Het slopen gebeurt echter pas als het bouwen van woningen op deze locatie (financieel) haalbaar en uitvoerbaar is.

 

Onderzoek

ABB voerde op eigen initiatief een verkenning uit naar woningbouw op deze locatie. Na overleg met de gemeente hebben zij verder onderzoek verricht. Het onderzoek was vooral gericht op de geluidsbelasting van de locatie. Dit leidde tot een voorlopig plan voor de woningen, wat voldoet aan de gestelde geluidseisen. In de plannen zijn nu circa 46 grondgebonden woningen opgenomen.

 

Stedenbouwkundig concept

ABB heeft samen met de gemeente vanwege de historie van deze locatie gekozen voor een stedenbouwkundig concept van 'wonen op het boerenerf'. De volgende stap is de verdere uitwerking van het plan tot een definitief stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en een concept bestemmingsplan. Voor het opstellen van deze plannen moeten eerst onderzoeken, zoals bodem- en archeologisch onderzoek, worden uitgevoerd.

 

Inloopavond

In de loop van 2019 wordt een inloopavond georganiseerd voor bewoners en ondernemers om het voorlopig plan met u te delen. U leest hier op een later moment meer over.

 

Bekijk hier