Sportlaan en Nijverheidsstraat - Groot onderhoud aan wegen en riolering

De bestrating en het riool in de Sportlaan en Nijverheidsstraat zijn aan vervanging toe. Daarom wordt het riool en de bestrating vernieuwd en wordt de weg waar nodig opgehoogd.

Daarbij worden ook werkzaamheden verricht aan de openbare verlichting en het groen. Dit betreft de hele Sportlaan en Nijverheidsstraat, vanaf de Kromme Nering tot aan de dijk (Dorpsstraat).

Werkzaamheden Sportlaan en Nijverheidsstraat

Op deze pagina vindt u meer informatie over het project en antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

In de meivakantie van 2018 zijn we al gestart met werkzaamheden aan de riolering in een deel van de Sportlaan en Nijverheidsstraat. Het riool is hier vervangen en de straat is weer tijdelijk 'dichtgeblokt'. De rioolsleuf krijgt nu de tijd om nog wat na te zakken. 

Het was de bedoeling om in april te starten met de herinrichting. Maar doordat er binnenkort rioleringswerkzaamheden plaatsvinden in de Onderdijkserijweg, is de start verschoven naar medio juni.

De werkzaamheden in de Onderdijkserijweg moeten namelijk eerst klaar zijn voordat we kunnen starten in de Nijverheidsstraat en Sportlaan. We hogen dan de straat dan op waar het nodig is en we vervangen de verharding van straat en stoep.

Het bestek is inmiddels aanbesteed en aannemer DG Infra uit Alblasserdam heeft opdracht gekregen om het werk uit te gaan voeren. De verwachting is dat we medio juni daadwerkelijk aan de slag gaan en dat we begin september gereed zijn. Bewoners zijn op de hoogte gesteld via een brief.

Waar en wanneer?

De werkzaamheden aan de Sportlaan-Nijverheidsstraat worden in twee fases uitgevoerd:

Fase 1: Nijverheidsstraat / Sportlaan vanaf Kromme Nering t/m kruising Dercksenstraat

  • In mei en juni 2018 is het riool in de Nijverheidsstraat en in de Sportlaan (ter hoogte van wooncomplex Midden Inn) vervangen. De weg is daarna weer tijdelijk dicht gestraat. Op die manier heeft de rioolsleuf wat tijd om 'in te klinken' voordat de definitieve bestrating wordt aangebracht.
  • Ter hoogte van Sportlaan nr. 2 en 4 is het riool niet vervangen, omdat dit enkele jaren geleden al gebeurd is.
  • Vanaf medio juni starten we met de herinrichting van de straat (bestrating, verlichting en het waar nodig het groen).

Fase 2: Sportlaan vanaf kruising Dercksenstraat tot aan de dijk (Dorpsstraat).

  • De werkzaamheden in deze fase gaan van start ná de bouw van de woningen bij het Voorzieningencluster aan de Sportlaan. Naar verwachting start fase 2 daarom medio 2020. In deze fase wordt riolering vervangen en vervolgens wordt de straat opnieuw ingericht net als in fase 1.

Op de onderstaande plattegrond staan de fasering en de planning van de werkzaamheden aangegeven.

kaart fasering

Schoolzone

De nodige aandacht wordt besteed aan een veilige inrichting van de weg. Het gedeelte van de Sportlaan tussen de Groene Zoom en de Dercksenstraat wordt daarom ingericht als schoolzone. Voor de schoolzone hebben wij de schoolkinderen van de Julianaschool en De Rank gevraagd een ontwerp te maken. Dit heeft geresulteerd in zo'n 80 ontwerpen. Uiteindelijk is hier een beste ontwerp uit gekozen door een jury. Deze jury, met wethouder Robert Kreukniet als voorzitter, bestond uit de wegbeheerder, de stedenbouwkundige de verkeerskundige en enkele bewoners van Sportlaan 1 t/m 11. Deze bewoners zijn hierover apart geïnformeerd. Het winnende ontwerp wordt uiteindelijk in de schoolzone uitgevoerd.

Inloopbijeenkomst en uitwerking ontwerptekening

Op 28 juni 2018 is er een inloopbijeenkomst geweest, waarbij we de ontwerptekening ('Voorlopig Ontwerp') aan de bewoners hebben gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst is het ontwerp door bijna iedereen positief ontvangen. Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst is de ontwerptekening op enkele details aangepast.

De aangepaste ontwerptekening vindt u hier.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over dit project? Neem dan contact op met de projectleider Robert Penning, r.penning2@zwijndrecht.nl of via telefoonnummer 14 078.