Sportlaan Heerjansdam

De derde en laatste fase van het project voorzieningencluster in Heerjansdam is gestart. In deze fase worden 23 koopwoningen gebouwd aan de Sportlaan naast het Woonzorgcentrum Midden-Inn.

In de loop van 2019 start ontwikkelaar en bouwer BM van Houwelingen met de bouw van de woningen. Om te kunnen starten met bouwen worden de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zoals het bouwrijp maken van het terrein.

Groene Harmonie

Bouwrijp maken terrein

Voordat de bouw van de woningen kan starten, moet het terrein bouwrijp gemaakt worden. Dit houdt in dat de bomen en struiken, maar ook oude kabels en leidingen worden verwijderd. De nieuwe riolering wordt aangelegd en de nieuwe watergang wordt gegraven. Het terrein wordt bereikbaar gemaakt door de aanleg van een bouwweg. Deze bouwweg sluit aan op de Sportlaan ter hoogte van de garages (Sportlaan 19N t/m 23N).

Planning en fasering

Naar verwachting zal het bouwrijp maken in mei/juni 2019 gereed zijn. De start van de bouw van woningbouw zal aansluitend plaatvinden. De bouw van de woningen duurt ca. 1 jaar. Na de bouw wordt de buitenruimte (straat, trottoirs, parkeervakken, groen) rondom de nieuwe woningen aangelegd.

Groot onderhoud Sportlaan en Nijverheidsstraat

Behalve de werkzaamheden op de woningbouwlocatie, vinden bij de Sportlaan en Nijverheidsstraat ook werkzaamheden plaats. Het gaat hierbij om groot onderhoud aan de riolering en de weg.

In april 2019 starten we hier met de herinrichting van de straat. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden voor de zomervakantie gereed. De hierop volgende werkzaamheden gaan van start ná de bouw van de woningen. Dit is naar verwachting in de medio 2020. In 2021 wordt de straat definitief ingericht.

Route bouwverkeer

Het bouwverkeer van en naar de woningbouwlocatie vindt plaats via de Randweg – Dorpsstraat – Sportlaan. Vanaf de Sportlaan rijdt het bouwverkeer via de nog aan te leggen bouwweg de bouwlocatie op en af.

Overlast werkzaamheden

Overlast en ongemak tijdens de uitvoering van de projecten zijn onvermijdbaar, maar wij proberen dit samen met de aannemer(s) zoveel mogelijk te beperken.

De Groene Harmonie

Wilt u meer weten over de woningen? Op de website van de projectontwikkelaar www.degroeneharmonie.nl vindt u meer informatie over bijvoorbeeld het type woningen. De woningen zijn inmiddels bijna allemaal verkocht.

Voorzieningencluster fase 1 t/m 3

De eerste fase van dit project was de realisatie van een brede school, het Rajubibos. Door de bouw van deze school kwam er ruimte vrij voor de realisatie van het woonzorgcomplex "Midden-Inn" (fase 2) en de realisatie van grondgebonden woningen (fase 3).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de woningen op www.degroeneharmonie.nl. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Martin Hoogendoorn via telefoonnummer (078) 770 36 93 of e-mailadres m.hoogendoorn@zwijndrecht.nl.

De technische tekening